In de woonzorgcentra van Zorg Kortrijk (OCMW) worden momenteel alle personeelsleden getest gezien het hoge aantal besmettingen binnen de stadsgrenzen. "De testcampagne loopt nog, maar op basis van de reeds binnengekomen testresultaten stellen we helaas vast dat zo'n vijftien personeelsleden positief testten. Daarom wordt het bezoek voorlopig opgeschort tot en met maandag in alle WZC's van Zorg Kortrijk", klinkt het bij het OCMW Kortrijk. Het gaat dan over Biezenheem (Bissegem), De Zon (Bellegem) en De Weister (Aalbeke), Sint-Jozef (Kortrijk) en Ter Melle (Heule).

Vijftien besmettingen

Naar aanleiding van het toenemende aantal besmettingen binnen de gemeentegrens worden momenteel alle medewerkers (personeel, stagiairs, jobstudenten en vrijwilligers) van de woonzorgcentra van Zorg Kortrijk getest. Hoewel nog niet alle testen zijn afgenomen en nog niet alle resultaten binnen, werden nu al besmettingen vastgesteld in de centra Biezenheem, De Zon en De Weister. In totaal gaat het voorlopig over een vijftiental besmettingen van medewerkers die zich niet ziek voelen. Zij blijven in thuisquarantaine.

Daarom worden meteen twee maatregelen genomen door het OCMW. De bewoners in de drie genoemde woonzorgcentra worden ook allemaal getest en in afwachting wordt het bezoek in alle centra voorlopig opgeschort tot en met maandag.

Twee besmette bewoners

Vanaf drie besmettingen bij de bewoners (in totaal 470 bewoners) wordt de Covid 19-afdeling in Sint-Jozef, die klaar staat, opnieuw geopend. Momenteel zijn er twee besmettingen van bewoners. Zij verblijven in quarantaine op hun kamer.

Philippe De Coene, schepen van Zorg: "We willen geen enkel risico nemen en verwittigen per telefoon of per mail de familie van de betrokken bewoners die even geen bezoek kunnen ontvangen. Meestal is er begrip voor de tijdelijke maatregel."

Intussen is men volop bezig om alternatieve bezoeken (niet op kamer) en nieuwe vormen van telecommunicatie te organiseren. In het woonzorgcentrum Ter Melle (Heule) zijn er geen besmettingen bij de 110 medewerkers. De resultaten van de bewoners laten echter op zich wachten. De medewerkers van Sint-Jozef (Condédreef Kortrijk) werden ook al getest, maar ook zij moeten onverwacht lang op het resultaat wachten.

Uit voorzorg blijven alle campussen dus dicht tot maandag. Tegen dan moeten alle resultaten binnen zijn en herbekijkt de stad de situatie.

Er moet perspectief zijn

Oppositiepartij Groen reageert bezorgt op de nieuwe maatregel van het stadsbestuur. "Groen Kortrijk is bezorgd omtrent de stijgende cijfers inzake besmettingen, alsook over de toegenomen werklast die op ons zorgpersoneel rust.Het herhalen van de maatregelen zoals in de eerste lockdown baart ons echter nog meer zorgen", aldus fractieleider David Wemel.

"We kunnen begrijpen dat het stadsbestuur de drie WZC in Kortrijk, waar vijftien besmettingen onder het personeel werden vastgesteld, tijdelijk sluit. Maar voor de bewoners moet er perspectief zijn. Groen Kortrijk gaat ervan uit dat deze korte periode dient om enerzijds de situatie juist en concreet in beeld te brengen en anderzijds om zich te herorganiseren zodat bezoeken opnieuw kunnen."

"Als Groen Kortrijk willen we het bezoek maximaal vrijwaren in het belang van het psychosociaal welbevinden van de bewoners, hun familie en ook het personeel."

Björn Rzoska, voorzitter van de coronacommissie in het Vlaams parlement en fractieleider voor Groen, verwijst daarbij naar de kamerbreed goedgekeurde resolutie die duidelijk stelt dat er moet gestreefd worden naar minstens een contact per persoon per week.

In de woonzorgcentra van Zorg Kortrijk (OCMW) worden momenteel alle personeelsleden getest gezien het hoge aantal besmettingen binnen de stadsgrenzen. "De testcampagne loopt nog, maar op basis van de reeds binnengekomen testresultaten stellen we helaas vast dat zo'n vijftien personeelsleden positief testten. Daarom wordt het bezoek voorlopig opgeschort tot en met maandag in alle WZC's van Zorg Kortrijk", klinkt het bij het OCMW Kortrijk. Het gaat dan over Biezenheem (Bissegem), De Zon (Bellegem) en De Weister (Aalbeke), Sint-Jozef (Kortrijk) en Ter Melle (Heule).Naar aanleiding van het toenemende aantal besmettingen binnen de gemeentegrens worden momenteel alle medewerkers (personeel, stagiairs, jobstudenten en vrijwilligers) van de woonzorgcentra van Zorg Kortrijk getest. Hoewel nog niet alle testen zijn afgenomen en nog niet alle resultaten binnen, werden nu al besmettingen vastgesteld in de centra Biezenheem, De Zon en De Weister. In totaal gaat het voorlopig over een vijftiental besmettingen van medewerkers die zich niet ziek voelen. Zij blijven in thuisquarantaine.Daarom worden meteen twee maatregelen genomen door het OCMW. De bewoners in de drie genoemde woonzorgcentra worden ook allemaal getest en in afwachting wordt het bezoek in alle centra voorlopig opgeschort tot en met maandag.Vanaf drie besmettingen bij de bewoners (in totaal 470 bewoners) wordt de Covid 19-afdeling in Sint-Jozef, die klaar staat, opnieuw geopend. Momenteel zijn er twee besmettingen van bewoners. Zij verblijven in quarantaine op hun kamer.Philippe De Coene, schepen van Zorg: "We willen geen enkel risico nemen en verwittigen per telefoon of per mail de familie van de betrokken bewoners die even geen bezoek kunnen ontvangen. Meestal is er begrip voor de tijdelijke maatregel."Intussen is men volop bezig om alternatieve bezoeken (niet op kamer) en nieuwe vormen van telecommunicatie te organiseren. In het woonzorgcentrum Ter Melle (Heule) zijn er geen besmettingen bij de 110 medewerkers. De resultaten van de bewoners laten echter op zich wachten. De medewerkers van Sint-Jozef (Condédreef Kortrijk) werden ook al getest, maar ook zij moeten onverwacht lang op het resultaat wachten. Uit voorzorg blijven alle campussen dus dicht tot maandag. Tegen dan moeten alle resultaten binnen zijn en herbekijkt de stad de situatie.Oppositiepartij Groen reageert bezorgt op de nieuwe maatregel van het stadsbestuur. "Groen Kortrijk is bezorgd omtrent de stijgende cijfers inzake besmettingen, alsook over de toegenomen werklast die op ons zorgpersoneel rust.Het herhalen van de maatregelen zoals in de eerste lockdown baart ons echter nog meer zorgen", aldus fractieleider David Wemel. "We kunnen begrijpen dat het stadsbestuur de drie WZC in Kortrijk, waar vijftien besmettingen onder het personeel werden vastgesteld, tijdelijk sluit. Maar voor de bewoners moet er perspectief zijn. Groen Kortrijk gaat ervan uit dat deze korte periode dient om enerzijds de situatie juist en concreet in beeld te brengen en anderzijds om zich te herorganiseren zodat bezoeken opnieuw kunnen.""Als Groen Kortrijk willen we het bezoek maximaal vrijwaren in het belang van het psychosociaal welbevinden van de bewoners, hun familie en ook het personeel."Björn Rzoska, voorzitter van de coronacommissie in het Vlaams parlement en fractieleider voor Groen, verwijst daarbij naar de kamerbreed goedgekeurde resolutie die duidelijk stelt dat er moet gestreefd worden naar minstens een contact per persoon per week.