Een vijftal boten zaten, net als de pontons, vanmorgen onder een decimeters dikke laag opgewaaid zand afkomstig van het nabijgelegen Klein Strand.

De verhoogde stranden aan onze kust hinderen dus niet alleen het tram- en wegverkeer op diverse plaatsen, maar nu ook al de pleziervaart.

De zandsuppleties van de voorbije jaren vormen een bescherming van onze kust tegen grote stormen en de voorspelde stijging van het zeeniveau maar die aanpak krijgt ook meer en meer kritiek te verduren.

(ML)

Een vijftal boten zaten, net als de pontons, vanmorgen onder een decimeters dikke laag opgewaaid zand afkomstig van het nabijgelegen Klein Strand.De verhoogde stranden aan onze kust hinderen dus niet alleen het tram- en wegverkeer op diverse plaatsen, maar nu ook al de pleziervaart.De zandsuppleties van de voorbije jaren vormen een bescherming van onze kust tegen grote stormen en de voorspelde stijging van het zeeniveau maar die aanpak krijgt ook meer en meer kritiek te verduren.(ML)