Al tijdens de vorige legislatuur leverde het politiek hangijzer 'site Develter' al het nodige voer voor discussie op. Tijdens de raad was het N-VA-raadslid Jean-Pierre De Groodt die met enkele kanttekeningen bij de gewijzigde plannen voor de dag kwam. Hij vroeg zich af of het wel wenselijk is dat de gemeente fungeert als immokantoor. "Het project is te groots opgezet. De aankoop van de grond kostte de gemeente al 800.000 euro, gevolgd door de hoge kosten die studie- en planbureaus al met zich meebrachten. Ook in Aartrijke staan appartementen en rec...

Al tijdens de vorige legislatuur leverde het politiek hangijzer 'site Develter' al het nodige voer voor discussie op. Tijdens de raad was het N-VA-raadslid Jean-Pierre De Groodt die met enkele kanttekeningen bij de gewijzigde plannen voor de dag kwam. Hij vroeg zich af of het wel wenselijk is dat de gemeente fungeert als immokantoor. "Het project is te groots opgezet. De aankoop van de grond kostte de gemeente al 800.000 euro, gevolgd door de hoge kosten die studie- en planbureaus al met zich meebrachten. Ook in Aartrijke staan appartementen en recent gebouwde assistentiewoningen leeg, of raken niet of nauwelijks verkocht. Dat zou ook met de 18 te bouwen Veldegemse appartementen het geval kunnen zijn. De gemeente kan zich beter beperken tot haar werkelijke sociale taken. Dit dossier mag geen zware hypotheek leggen op het budget van deze legislatuur."Ook Groen hield bij vast aan haar visie. "Wij steunen de doelstelling om elke deelgemeente een lokaal dienstencentrum te geven", zegt fractieleidster Martine De Meester. "Door een te kleine schaal om residentiële ouderenzorg te kunnen voorzien, werd de piste van de assistentiewoningen terecht verlaten. Groen raamt de totale kosten, na de geschatte opbrengst door de verkoop van de appartementen, op 7,75 miljoen euro. Met een investering van 3,6 miljoen kunnen de openbare functies van het dienstencentrum echter gerealiseerd worden. Een pak minder dus." Na acht jaar nog niets gebouwd te hebben wel een gigantisch kostenplaatje, waarschuwt Groen. De partij benadrukt dat andere investeringen zich opdringen. "Het onderhoud van onder meer de Diksmuidse Heirweg en Boutensdreef wordt vooruitgeschoven. Zorg dat die middelen er zijn door op een verantwoorde manier om te gaan met de centen van onze gemeente, onze burgers."N-VA Zedelgem oppert om op site Develter enkel een dienstencentrum te laten verrijzen, naar de succesformule van Jonkhove in Aartrijke, "zodat de Veldegemnaars eindelijk krijgen waar ze al sinds lang recht op hebben." Schepen van Ruimtelijke Ordening Arnold Naessens maakt zich sterk dat de appartementen hun weg naar kopers zullen vinden en ziet ook geen concurrentie in de nabije 44 sociale appartementen die sociale woningbouwer Vivendo in de steigers heeft staan. "De woningen op site Develter zullen met de meest actuele bouwnormen gerealiseerd worden en vallen in een andere doelgroep kopers. Bij projecten als deze zijn er altijd wel obstakels die voor vertraging zorgen. Maar de bouwplannen opnieuw wijzigen en kiezen om de appartementen achterwege laten, zou ervoor zorgen dat we van vooraf aan met de bouwvergunning moeten starten. Zo zouden de Veldegemnaars nog voor jaren een dienstencentrum aan hun neus zien voorbijgaan", zucht schepen Arnold Naessens.(Hendrik Verplancke)