GRIP is de mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap die streeft naar gelijke rechten en gelijke kansen en opkomt voor een inclusieve samenleving. GRIP wil inclusie realiseren op verschillende levensdomeinen. Ze versterken het recht op inclusief onderwijs, komen op voor voldoende betaald en gelijkwaardig werk en zetten in op een toegankelijke en betaalbare woning. GRIP schreef een politiek memora...