GRIP is de mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap die streeft naar gelijke rechten en gelijke kansen en opkomt voor een inclusieve samenleving. GRIP wil inclusie realiseren op verschillende levensdomeinen. Ze versterken het recht op inclusief onderwijs, komen op voor voldoende betaald en gelijkwaardig werk en zetten in op een toegankelijke en betaalbare woning. GRIP schreef een politiek memora...

GRIP is de mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap die streeft naar gelijke rechten en gelijke kansen en opkomt voor een inclusieve samenleving. GRIP wil inclusie realiseren op verschillende levensdomeinen. Ze versterken het recht op inclusief onderwijs, komen op voor voldoende betaald en gelijkwaardig werk en zetten in op een toegankelijke en betaalbare woning. GRIP schreef een politiek memorandum voor de politici in de aanloop van de verkiezingen en maakte er een rapnummer van."Met onze inclusierap en bijhorende videoclip willen we niet alleen onze politici aanspreken en tot acties bewegen maar ook de hele maatschappij", vertelt Xavier Deruytter. "Ik ben zelf al een tijdje vrijwilliger bij GRIP en men vroeg mij om deel te nemen aan die clip. Er werd ook een deelnemingsoproep gelanceerd op onze Facebookpagina waar veel op is gereageerd", aldus Xavier. "Het is zeker niet eenvoudig om onze doelstelling van een inclusief leven te bereiken. Wij vragen onze plaats en onze verantwoordelijkheden in de maatschappij. Vaak blijkt het echter moeilijker dan gedacht om een gelijkwaardige plaats te hebben in onze samenleving. Het kan zijn dat er voor personen met een handicap een aantal aanpassingen moeten gebeuren of dat er voldoende flexibiliteit moet zijn. Maar echt onoverkomelijk is dat zeker niet.""Ik heb zelf bij de geboorte een hersenverlamming gehad waardoor de motoriek van de rechterzijde van mijn lichaam minder is. Ik besef zeer goed hoe de wereld in elkaar zit en dat mijn parcours anders is dan van de meeste van mijn vrienden. Maar dat wil niet zeggen dat ik bij de pakken moet blijven zitten. En dat is eigenlijk onze boodschap in de videoclip: we doen een positieve en constructieve oproep naar de politici en naar iedereen om ons volwaardig deel te laten uitmaken van de samenleving.""Ik ben al een tijdje vrijwilliger bij GRIP en ik hoop om vanaf volgend schooljaar als medewerker van GRIP en als ervaringsdeskundige in scholen getuigenissen en lezingen te geven. Op die manier wil ik mensen bewust maken van wat een inclusieve maatschappij is." (PS)