Xavier baat al jaren het café in de Kadzandstraat. Ook zijn klanten worden onderworpen aan de registratieplicht voor de horeca. "Sinds de invoering van de registratieplicht werk ik met blaadjes die moeten worden ingevuld met hun naam, het aantal personen, de datum en hun telefoonnum...

Xavier baat al jaren het café in de Kadzandstraat. Ook zijn klanten worden onderworpen aan de registratieplicht voor de horeca. "Sinds de invoering van de registratieplicht werk ik met blaadjes die moeten worden ingevuld met hun naam, het aantal personen, de datum en hun telefoonnummer of email-adres", vertelt Xavier. "Ik moet echter wel een hele bekende zaak uitbaten want ik zag hier al John Travolta over de vloer komen en nog verschillende wereldsterren. Alleen moet ik ze gemist hebben of kwamen ze op het moment dat ik hier niet aanwezig was."Uiteraard kwam die wereldsterren niet echt over de vloer, maar vulden de mensen een fictieve naam in. "Zo heeft de registratieplicht ook geen zin. De bedoeling is dat men indien nodig die mensen kan contacteren. Als ze echter een fictieve naam invullen, dan zal ook het telefoonnummer wel vals zijn. Op tien mensen zijn er echter wel een achttal die wel hun echte naam opschrijven. ", aldus Xavier.De caféuitbater vond een creatieve oplossing voor het probleem. "Ik ga een tombola koppelen aan de registratieplicht. Uiteraard mogen de gegevens enkel en alleen maar gekoppeld worden aan COVID-19, maar ik laat mensen zelf beslissen of ze al dan niet willen deelnemen aan de tombola. Een keer per week trekken we een naam uit de geregistreerde en de winnaar wint dan een fles Picon. Op die manier hoop ik dat mensen hun naam invullen zoals het hoort", besluit Xavier.