"Residentiële ouderenzorg wordt soms neergezet als een gevangenis voor onze ouderen", vertelt schepen en Motenavoorzitter Bart Wenes. "Hier wil ik toch graag even tegenin gaan. Ondanks de strenge coronamaatregelen is er nog veel mogelijk om het welbevinden van de bewoner en familie maximaal te behouden. Evident is dit nu niet maar beperktheden bieden ook andere opportuniteiten. Woonzorgcentra hebben zeker nog een mooie toekomst. Het mooiste voorbeeld is hier in Sint-Henricus Rumbeke te vinden: wij bouwen zelfs een vleugel bij en verruimen onze capaciteit. In het najaar van 2019 zijn de werkzaamheden gestart en nu leggen we officieel de eerste steen van het nieuwe gebouw."
...

"Residentiële ouderenzorg wordt soms neergezet als een gevangenis voor onze ouderen", vertelt schepen en Motenavoorzitter Bart Wenes. "Hier wil ik toch graag even tegenin gaan. Ondanks de strenge coronamaatregelen is er nog veel mogelijk om het welbevinden van de bewoner en familie maximaal te behouden. Evident is dit nu niet maar beperktheden bieden ook andere opportuniteiten. Woonzorgcentra hebben zeker nog een mooie toekomst. Het mooiste voorbeeld is hier in Sint-Henricus Rumbeke te vinden: wij bouwen zelfs een vleugel bij en verruimen onze capaciteit. In het najaar van 2019 zijn de werkzaamheden gestart en nu leggen we officieel de eerste steen van het nieuwe gebouw.""De laatste jaren blijven de activiteiten op onze site steeds groeien" aldus Paul Callebert, directeur van Sint-Henricus. "Door de centrale ligging van Sint-Henricus in de dorpskern van Rumbeke, blijft de vraag naar een plaats in ons woonzorgcentrum door inwoners van Rumbeke hoog. Daarnaast krijgen bewoners van de aanleunende assistentiewoningen Trochus voorrang bij een vraag naar opname in het woonzorgcentrum en spreken heel wat bezoekers van ons dagverzorgingscentrum hun voorkeur uit voor Sint-Henricus als een definitieve opname nodig wordt. Om deze vraag te kunnen opvangen krijgt het woonzorgcentrum een nieuwe vleugel en een extra verdieping op de bestaande zuidelijke vleugel met in totaal plaats voor 37 extra bewoners." "Ook de keuken van Sint-Henricus wordt onder handen genomen. De keuken van het woonzorgcentrum is in 1992 gerenoveerd en is na meer dan 25 jaar toe aan een tweede grondige renovatie en uitbreiding voor een bereidingscapaciteit van 250 middagmaaltijden.""Het Pluk-de-dagcentrum Sint-Henricus werd 30 jaar geleden opgestart met een capaciteit van 15 bezoekers", gaat schepen Bart Wenes verder. "Vandaag is het echter uitgegroeid tot een plaats waar 50 bezoekers per dag samen de dag doorbrengen. De grote bezetting in het dagcentrum verhoogt de druk op het lokalengebruik voor de residentiële bewoners. Het dagcentrum heeft doorheen de jaren namelijk wat ruimtes moeten inpikken van het woon-zorgcentrum. Centraal gelegen aan de achterzijde komt daarom nu een gloednieuw dagverzorgingscentrum voor 50 bezoekers." "Ondanks het feit dat we als site inderdaad begrensd zijn in het stadscentrum, zijn de architecten er wel in geslaagd om de extra ruimte op een comfortabele manier op de site in te planten", laat Paul Callebert weten. "Tussen de verschillende vleugels wordt zelfs altijd voldoende groenruimte voorzien, waardoor alle kamers kunnen genieten van een mooi uitzicht. Alle ruimtes worden ook van zoveel mogelijk ramen voorzien. Naast de realisatie van extra ruimte voor onze diensten, wordt ook veel aandacht besteed aan een goeie verbinding en link met het kerkplein van Rumbeke."Het gebouw wordt uitgevoerd met een energie-efficiënte buitenschil. Er is passieve zonnewering en op het dak worden zonnepanelen geplaatst. Een bodem-energie-opslagveld zorgt voor een daling van het energieverbruik. Tot slot wordt er ook een warmtekrachtkoppeling ingezet om de energie zo efficiënt mogelijk aan te wenden. Motena heeft eveneens vier woningen gekocht in de Sint-Petrus- en Paulusstraat om een veilige in- en uitrit te voorzien voor het werfverkeer tijdens de werken. Het werfverkeer wordt gescheiden van het schoolverkeer. Bijkomende verkeersdruk in de omgeving zal onvermijdelijk zijn gedurende de werken maar men wil die goed monitoren en bijsturen indien nodig. Bij het einde van de werken in juni 2024 komen op deze plaats extra parkeerplaatsen."Om af te sluiten kunnen we ook nog meedelen dat Motena de gebouwen van AZ Delta in de Diksmuidsesteenweg bij de Schierveldesite heeft gehuurd", besluit schepen en Motenavoorzitter Bart Wenes. "Dat is goed nieuws voor de activiteiten van onze dienstencentra. Het dagverzorgingscentrum van Sint-Henricus vindt nu onderdak in dienstencentrum Schiervelde maar daardoor konden bepaalde activiteiten niet meer plaatsvinden in Schiervelde. Met de huur van de lege gebouwen van AZ Delta is dat probleem nu opgelost en kunnen de normale activiteiten stilaan weer opstarten. Uiteraard rekening houdend met de coronamaatregelen die opgelegd zijn door de overheid."(PS)