Er wordt nagegaan waar er ondersteuning noodzakelijk is. Inwoners die zorg nodig hebben, en die nog thuis wonen, kunnen intekenen op dit project. De studenten gaan op zoek naar oplossingen waardoor de zorgbehoevende langer en in betere omstandigheden in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen.
...

Er wordt nagegaan waar er ondersteuning noodzakelijk is. Inwoners die zorg nodig hebben, en die nog thuis wonen, kunnen intekenen op dit project. De studenten gaan op zoek naar oplossingen waardoor de zorgbehoevende langer en in betere omstandigheden in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen."Dit gebeurt alvast in dialoog met de inwoner", benadrukt zorgcoördinator Ilse Casteleyn van het Woon- en Zorgcentrum Mater Amabilis."Voor dit project slaat ons woon- en zorgcentrum de handen in elkaar met de stad en het Woon- en Zorgbedrijf OCMW. Voorzitter Lien Deblaere van het Woon- en Zorgcentrum Wervik ziet dit project als een meerwaarde voor de inwoners. "Studenten van de opleidingen verpleegkunde, logopedie, audiologie, ergotherapie, voedings- en dieetkunde en sociaal- agogisch werk leren zo interdisciplinair samenwerken om het leven van de zorgbehoevenden in onze maatschappij te verbeteren. Dat studenten vanuit verschillende opleidingen samenwerken in dit project maakt het extra boeiend."Ook algemeen directeur Jurgen Duyck van het Woon- en Zorgcentrum Mater Amabilis vindt Live Lab een meerwaarde voor de Wervikse inwoners. "Samenwerking met scholen staat voor ons reeds vele jaren hoog op de agenda", stipt de directeur aan. "Heel wat stagiaires vanuit diverse opleidingen komen dan ook jaarlijks, elk binnen hun eigen werkdomein, stage lopen in Mater Amabilis. Toen het Live Lab werd voorgesteld, waren we direct gewonnen om in dit verhaal te stappen. Het interdisciplinair samenwerken in de zorg is meer dan ooit noodzakelijk. Tijdens de klassieke stages werd dit te weinig benadrukt. Live Lab biedt daar nu een oplossing voor.""De studenten worden onder begeleiding van experts uit het werkveld en Vives-docenten, uit hun eigen vakdomein getrokken om zo de totaliteit van de zorgbehoevende te zien. Een boeiende ontdekkingstocht waar we met Mater Amabilis maar al te graag onze schouders onder steken." (LVW)