Het prachtige zomerweer lokte talrijke bewoners van het nieuwe woonzorgcentrum De Ril en dagcentrum De Sluze naar het binnenplein voor de officiële inhuldiging van hun nieuwe volière. "On...

Het prachtige zomerweer lokte talrijke bewoners van het nieuwe woonzorgcentrum De Ril en dagcentrum De Sluze naar het binnenplein voor de officiële inhuldiging van hun nieuwe volière. "Onze mooi aangelegde binnentuin in de zorgcampus heeft er met dit prachtige vogelhuis een mooi ogende en leuk klinkende blikvanger bij", zegt OCMW-voorzitter Dirk Gilliaert trots. De bewoners werden verrast met koffie en gebak. Johnny Masschelein zorgde voor liedjes uit de ouwe doos en heerlijke orgelmuziek. Philibert Debeuckelaere (75) stond als vrijwilliger al twaalf jaar in voor het onderhoud van de vroegere kooi. Hij voederde de vogels en ververste elke dag het water. "Dankzij Philibert en de medewerking van de technische medewerkers Johan Boncquet en Stefan Covemaeker kon de prachtige zelfgemaakte volière geplaatst worden", zegt voorzitter Gilliaert. Walter Goethals schonk namens de KBOF tevens een aantal vogeltjes aan de bewoners. (LC)