De afgelopen dagen staan de woonzorgcentra in de picture in verband met hun aanpak van de Coronacrisis. Ook directeur Matthias Vanderhauwaert van WZC De Boomgaard in Langemark beseft dat er vragen kunnen zijn over hoe zijn woonzorgcentrum deze crisis aanpakt. Daarom zet hij alles even op een rijtje.

"Sinds 12 maart is er geen bezoek meer mogelijk in het woonzorgcentrum. In afwachting van verdere instructies beslisten we om de bewoners preventief op hun kamer te laten wonen", legt Matthias Vanderhauwaert uit. "We schrapten alle gemeenschappelijke activiteiten en organiseerden ons zo dat we de maaltijden op kamer konden aanbieden. Deze dagen gaven de ruimte om ons goed te organiseren en na te gaan welke mogelijkheden er nog waren om de bewoners wat meer bewegingsvrijheid te geven. Intussen kan iedereen zich vrij begeven doorheen het gebouw, maar vragen we om voldoende afstand te houden. Alle medewerkers zien hier actief op toe. Alle gemeenschappelijke activiteiten en maaltijden blijven geschrapt."

Dagelijks is er een crisisoverleg met enkele kernfiguren uit het woonzorgcentrum en de coördinerend en raadgevend arts, dokter Vermeersch. "We monitoren constant de situatie en kijken waar we moeten bijsturen. Alle vragen van buitenaf worden hier besproken. We staan ook in nauw contact met het Jan Yperman Ziekenhuis. We kochten onmiddellijk de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen aan. Intussen zijn we goed voorzien van mondmaskers (chirurgische en FFP2), spatbrillen, faceshields, schorten en overalls. Er is ook voldoende ontsmetting in huis."

Er was ook heel veel te doen over testen. "Een algemene testing van zowel bewoners als medewerkers kan momenteel niet. Het RIZIV voorziet testen voor volgende personen: patiënten opgenomen in het ziekenhuis, zorgverleners die ziektesymptomen hebben (koorts!) en tot vijf bevestigde COVID-19 per woonzorgcentrum (respiratoir) met een maximum van twee stalen per patiënt. Iedereen met symptomen testen we nu al systematisch. De laatste week kwam er, zowel van bewoners als medewerkers, maar één iemand in aanmerking. Het is ook belangrijk om te weten dat de testen niet allemaal even betrouwbaar zijn. De betrouwbaarheid van een antigentest bedraagt bijvoorbeeld 40%. Een PCR-test is veel betrouwbaarder, maar beperkt beschikbaar."

De Vlaamse overheid voorziet nu tests in een beperkt aantal woonzorgcentra. "De kans bestaat dat we binnenkort ook al onze bewoners kunnen testen. De resultaten zullen echter geen fundamentele invloed hebben op de manier waarop we deze crisis aanpakken. Het kan er enkel toe leiden dat bewoners zonder symptomen, maar met een positief testresultaat, sneller in isolatie geplaatst worden. We blijven er bij dat het éénmalig testen van bewoners en personeel eerder een zoethouder is en een vals gevoel van veiligheid creëert. We zijn enerzijds niet zeker of het testresultaat correct is. Daarnaast zou je iedereen elke 48u moeten hertesten om blijvend zeker te zijn dat ze COVID-negatief zijn. Deze testcapaciteit is er niet en zou maatschappelijk ook niet te verantwoorden zijn. We zetten veel liever in op het blijven sensibiliseren van alle medewerkers. Afstand houden en het correct dragen van de persoonlijke beschermingsmiddelen zijn hierin essentieel. We doen er alles aan om onze medewerkers hierover constant en correct te informeren."

"We blijven ook bij het principe dat we zieke medewerkers, of medewerkers die in nauw en onbeschermd contact kwamen met een besmette persoon, zoveel als mogelijk thuis laten. Enkel bij een personeelstekort zal er een risico inschatting gebeuren door de behandelend en de coördinerend arts. We zullen hun advies volgen."

"We beseffen ook dat we er met preventie alleen, misschien niet zullen raken. Vandaar bereiden we ons ook voor op een uitbraak van het virus. We werken hierbij in vier verschillende fases. Momenteel bevinden we ons in de eerste fase. Niemand is ziek. We zetten vooral in op preventie en we bereiden ons voor op een uitbraak. In de tweede fase is er sprake van een effectieve besmetting. Wanneer een bewoner positief test, verhuist hij/zij onmiddellijk naar de aparte afdeling. Die afdeling is intussen klaar om in gebruik te nemen. Je vindt in bijlage enkele foto's. Fase 3 start vanaf drie positieve bewoners. Dan voorzien we een aparte personeelsequipe. De aparte afdeling heeft een totale capaciteit van tien bedden. Mocht dit niet voldoende blijken, dan gaan we over naar fase 4. In die fase verhuizen we de bewoners in de korte gang nabij de verpleegpost op de eerste verdieping, naar andere, leegstaande kamers. Hierdoor creëren we een totale capaciteit van 17 bedden. We voorzien een strikte scheiding tussen deze afdeling en de rest van het woonzorgcentrum. We voorzien ook personeel die enkel hier werkt. Zij zijn intussen opgeleid om de correcte zorgen te kunnen toedienen." (TOGH)

De afgelopen dagen staan de woonzorgcentra in de picture in verband met hun aanpak van de Coronacrisis. Ook directeur Matthias Vanderhauwaert van WZC De Boomgaard in Langemark beseft dat er vragen kunnen zijn over hoe zijn woonzorgcentrum deze crisis aanpakt. Daarom zet hij alles even op een rijtje."Sinds 12 maart is er geen bezoek meer mogelijk in het woonzorgcentrum. In afwachting van verdere instructies beslisten we om de bewoners preventief op hun kamer te laten wonen", legt Matthias Vanderhauwaert uit. "We schrapten alle gemeenschappelijke activiteiten en organiseerden ons zo dat we de maaltijden op kamer konden aanbieden. Deze dagen gaven de ruimte om ons goed te organiseren en na te gaan welke mogelijkheden er nog waren om de bewoners wat meer bewegingsvrijheid te geven. Intussen kan iedereen zich vrij begeven doorheen het gebouw, maar vragen we om voldoende afstand te houden. Alle medewerkers zien hier actief op toe. Alle gemeenschappelijke activiteiten en maaltijden blijven geschrapt."Dagelijks is er een crisisoverleg met enkele kernfiguren uit het woonzorgcentrum en de coördinerend en raadgevend arts, dokter Vermeersch. "We monitoren constant de situatie en kijken waar we moeten bijsturen. Alle vragen van buitenaf worden hier besproken. We staan ook in nauw contact met het Jan Yperman Ziekenhuis. We kochten onmiddellijk de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen aan. Intussen zijn we goed voorzien van mondmaskers (chirurgische en FFP2), spatbrillen, faceshields, schorten en overalls. Er is ook voldoende ontsmetting in huis."Er was ook heel veel te doen over testen. "Een algemene testing van zowel bewoners als medewerkers kan momenteel niet. Het RIZIV voorziet testen voor volgende personen: patiënten opgenomen in het ziekenhuis, zorgverleners die ziektesymptomen hebben (koorts!) en tot vijf bevestigde COVID-19 per woonzorgcentrum (respiratoir) met een maximum van twee stalen per patiënt. Iedereen met symptomen testen we nu al systematisch. De laatste week kwam er, zowel van bewoners als medewerkers, maar één iemand in aanmerking. Het is ook belangrijk om te weten dat de testen niet allemaal even betrouwbaar zijn. De betrouwbaarheid van een antigentest bedraagt bijvoorbeeld 40%. Een PCR-test is veel betrouwbaarder, maar beperkt beschikbaar."De Vlaamse overheid voorziet nu tests in een beperkt aantal woonzorgcentra. "De kans bestaat dat we binnenkort ook al onze bewoners kunnen testen. De resultaten zullen echter geen fundamentele invloed hebben op de manier waarop we deze crisis aanpakken. Het kan er enkel toe leiden dat bewoners zonder symptomen, maar met een positief testresultaat, sneller in isolatie geplaatst worden. We blijven er bij dat het éénmalig testen van bewoners en personeel eerder een zoethouder is en een vals gevoel van veiligheid creëert. We zijn enerzijds niet zeker of het testresultaat correct is. Daarnaast zou je iedereen elke 48u moeten hertesten om blijvend zeker te zijn dat ze COVID-negatief zijn. Deze testcapaciteit is er niet en zou maatschappelijk ook niet te verantwoorden zijn. We zetten veel liever in op het blijven sensibiliseren van alle medewerkers. Afstand houden en het correct dragen van de persoonlijke beschermingsmiddelen zijn hierin essentieel. We doen er alles aan om onze medewerkers hierover constant en correct te informeren.""We blijven ook bij het principe dat we zieke medewerkers, of medewerkers die in nauw en onbeschermd contact kwamen met een besmette persoon, zoveel als mogelijk thuis laten. Enkel bij een personeelstekort zal er een risico inschatting gebeuren door de behandelend en de coördinerend arts. We zullen hun advies volgen.""We beseffen ook dat we er met preventie alleen, misschien niet zullen raken. Vandaar bereiden we ons ook voor op een uitbraak van het virus. We werken hierbij in vier verschillende fases. Momenteel bevinden we ons in de eerste fase. Niemand is ziek. We zetten vooral in op preventie en we bereiden ons voor op een uitbraak. In de tweede fase is er sprake van een effectieve besmetting. Wanneer een bewoner positief test, verhuist hij/zij onmiddellijk naar de aparte afdeling. Die afdeling is intussen klaar om in gebruik te nemen. Je vindt in bijlage enkele foto's. Fase 3 start vanaf drie positieve bewoners. Dan voorzien we een aparte personeelsequipe. De aparte afdeling heeft een totale capaciteit van tien bedden. Mocht dit niet voldoende blijken, dan gaan we over naar fase 4. In die fase verhuizen we de bewoners in de korte gang nabij de verpleegpost op de eerste verdieping, naar andere, leegstaande kamers. Hierdoor creëren we een totale capaciteit van 17 bedden. We voorzien een strikte scheiding tussen deze afdeling en de rest van het woonzorgcentrum. We voorzien ook personeel die enkel hier werkt. Zij zijn intussen opgeleid om de correcte zorgen te kunnen toedienen." (TOGH)