Wereldwijd wordt 1/3 van het voedsel verspild en dat heeft zware gevolgen op sociaal, ecologisch en economisch vlak. Daarom neemt de gemeente Oostkamp initiatief tegen voedselverlies. Om gericht actie te ondernemen, maakt de gemeente samen met lokale betrokkenen een actieplan op tegen dit complexe probleem. Dat actieplan krijgt vorm tijdens twee workshops in OostCampus.
...

Wereldwijd wordt 1/3 van het voedsel verspild en dat heeft zware gevolgen op sociaal, ecologisch en economisch vlak. Daarom neemt de gemeente Oostkamp initiatief tegen voedselverlies. Om gericht actie te ondernemen, maakt de gemeente samen met lokale betrokkenen een actieplan op tegen dit complexe probleem. Dat actieplan krijgt vorm tijdens twee workshops in OostCampus. Op de eerste avond was er een zeer divers publiek, waaronder de diepvriesfabrikant Fribona, de kok van het RVT Sint-Jozef, de dienst sociale zaken, lokale economie en het bestuur van de gemeente maar ook lokale handelaars waaronder bakkerij Sinnaeve en de mensen van het kruimel Café. Uit een eerste rondvraag bleek al snel dat er in Oostkamp al heel wat initiatieven lopen die de voedselverspilling tegengaan. Het kruimel Café kookt al een keer per week met voedseloverschotten, er is de Voedselbank, enkele winkeliers bieden last minute overschotten aan binnen het systeem van Too Good To Go en er wordt sterk ingezet op lokale productie. Binnenkort is ook de sociale kruidenier een feit. Het gegeven dat de gemeente Oostkamp een voorbeeld is in het SDG-verhaal (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) kon eveneens op heel wat bijval rekenen van Hanne Heymans van FoodWIN, de coördinator of the Food Waste Alliance."Oostkamp blijkt al een tijdje mee te stappen in het verhaal van voedselverspilling, maar het is een probleem die veel groter moet gezien worden, als je bedenkt dat er iedere dag een zeer grote hoeveelheid voedsel gewoon weggegooid wordt en dat dit een zeer grote financiële kost en economisch verlies teweegbrengt. Om dat aan te pakken kunnen we wel allemaal bij onszelf beginnen, met kleine dingen en initiatieven en zo kunnen we samen al veel bereiken."Om het probleem van de voedselverspilling in kaart te brengen toont Hanne aan de deelnemers de piramide van Moerman waar bovenaan preventie staat. Voedselverspilling voorkomen aan de bron is altijd de beste oplossing. Een trapje lager is Herverdeling het sleutelwoord met daarvoor in Oostkamp onder andere de voedselbank en het kruimel Café. Middenin wordt de verwerking tot menselijke voeding opgenomen om onderaan te eindigen bij de term Valorisatie waar voedselresten verwerkt worden tot dierenvoeding , compost of energie. Met dit inzicht kregen de aanwezigen heel wat informatie en inspiratie mee om samen en binnen hun eigen organisatie na te denken over een mogelijk actie en gaven ze samen het actieplan tegen voedselverspilling meer vorm. (Geert Stubbe)