"Erkende Stadense jeugdverenigingen kunnen voor gebouwen die bestemd zijn voor hun werking een subsidie jeugdwerkinfrastructuur aanvragen", legt schepen van Jeugd Gwendolyn Vandermeersch (Open VLD) uit. "Die subsidie dient zowel voor het oprichten van nieuwe ...

"Erkende Stadense jeugdverenigingen kunnen voor gebouwen die bestemd zijn voor hun werking een subsidie jeugdwerkinfrastructuur aanvragen", legt schepen van Jeugd Gwendolyn Vandermeersch (Open VLD) uit. "Die subsidie dient zowel voor het oprichten van nieuwe gebouwen als voor de verbetering, aanpassing en de inrichting van bestaande gebouwen.""Doorheen de jaren is gebleken dat de jaarlijkse pot van 30.000 euro vaak overschreden werd. Daarom riep de Stadense jeugdraad een bouwkalender in het leven. Die kalender is een opsomming van de voornaamste infrastructuurwerken die de jeugdverenigingen in de komende jaren plannen.""De verenigingen spreken onderling af wie welk jaar infrastructuurwerken uitvoert. Zo willen ze een optimale benutting van de subsidie jeugdwerkinfrastructuur bekomen. Indien het jaarlijkse bedrag alsnog wordt overschreden, wordt het totale krediet verdeeld à rato van de ingediende kosten onder de hoofdaanvragers op de bouwkalender.""Omdat het gemeentebestuur de jeugdverenigingen een warm hart toedraagt en op vraag van de jeugdraad, werd beslist om een voorstel te doen om de subsidie jeugdwerkinfrastructuur op te trekken van 30.000 naar 50.000 euro per jaar", gaf de schepen van Jeugd nog mee. Dit voorstel wordt voorgelegd op de gemeenteraad van 26 maart. (BCH)