Op het gemeentehuis kwam er een aangetekend schrijven toe met de melding dat vanaf 1 september werd gestart met de voorbereidingen voor de verkoop van het gebouw. Er zou een schatting gebeuren om dan over te gaan tot de verkoop. "Dat klopt", zegt deken Hemeryck. "We hebben de gebruikers van de Sint-Lucasschool schriftelijk laten weten dat de vzw Werk van O. L. V. Van Thuyne de nieuwe eigenaar is van het gebouw en dat het gebruik van de school niet automatisch verder loopt. We zullen het gebouw laten schatten om een idee te hebben van de waarde." Vroeger maakte de Sint-Lucasschool, samen met onder andere D...

Op het gemeentehuis kwam er een aangetekend schrijven toe met de melding dat vanaf 1 september werd gestart met de voorbereidingen voor de verkoop van het gebouw. Er zou een schatting gebeuren om dan over te gaan tot de verkoop. "Dat klopt", zegt deken Hemeryck. "We hebben de gebruikers van de Sint-Lucasschool schriftelijk laten weten dat de vzw Werk van O. L. V. Van Thuyne de nieuwe eigenaar is van het gebouw en dat het gebruik van de school niet automatisch verder loopt. We zullen het gebouw laten schatten om een idee te hebben van de waarde." Vroeger maakte de Sint-Lucasschool, samen met onder andere De Volksbond, deel uit van de vzw Parochiale Werken. "De Sint-Lucasschool is al jaren de repetitieruimte van de koninklijke fanfare Sint-Cecilia", zegt voorzitter Lieven Dejonckheere. "In 1994 werden er grondige werken uitgevoerd omdat de beschikbare ruimte te krap was. We repeteren momenteel met de fanfare op het gelijkvloers, terwijl de trommelaars de bovenverdieping innemen. Ook de majorettes en het jongerenensemble houden er hun repetities. Naar verluidt zou de Sint-Luccasschool verkocht worden, maar officieel zijn we daarvan nog niet op de hoogte gesteld.""Mocht het eventueel tot een verkoop komen, dan zie ik niet meteen een oplossing. Onze collega's uit Beselare en Passendale repeteren allemaal in gemeentelijke lokalen. Dan zullen wij daar ook moeten gaan aankloppen. Een nieuw onderkomen voor onze 30 à 40 muzikanten, 20 majorettes, 15 trommelaars en een bergruimte voor onze materialen zie ik voorlopig niet zitten."Volgens deken Hemeryck zal de muziekmaatschappij niet direct op straat komen te staan. Bij een eventuele verkoop zal de gemeente de eerste kans krijgen. "De verkoop is zeker nog niet voor morgen", reageert burgemeester Dirk Sioen. "Wat er ook met het gebouw gebeurt, de voorgevel zal sowieso moeten blijven, want die is geklasseerd. Dat zal veel kopers al afschrikken. Als gemeente wachten we af. De fanfare moet zeker niet panikeren. Net zoals in de andere deelgemeenten zal de gemeente ook zorgen voor onderdak voor Sint-Cecilia Zonnebeke." De Sint-Luccasschool werd onder impuls van pastoor Lammens gebouwd in 1920. De stijl is geïnspireerd naar het vooroorlogse gemeentehuis, met trapgevels en een spits torentje. Het complex bevat aan weerszijden van een brede inrijpoort een ruime werkplaats (nu zaaltje) en drie klaslokalen (nu repetitieruimte muziek). In 1922 startten er lessen Nederlands, Frans, rekenen, huishouden, technisch tekenen en houtbewerking. Het was de bedoeling van pastoor Lammens om de kinderen van Zonnebeke na de lagere school ter plaatse te houden en er te zorgen voor een vorm van technisch onderwijs. De verschillende schildjes in het gebouw verwijzen naar de beroepen. Dit bleek echter een mislukking. Later werd de vrije bibliotheek in het gebouw gevestigd. Het zaaltje werd destijds ook gebruikt voor verenigingen en ook VBS De Wijzer gebruikte nog tot voor kort het lokaal. Momenteel wordt het zaaltje gebruikt door de academie van Ieper en de andere lokalen door de fanfare. (NVZ)