Op het gemeentehuis kwam er een aangetekend schrijven toe met de melding dat vanaf 1 september werd gestart met de voorbereidingen voor de verkoop van het gebouw. Er zou een schatting gebeuren om dan over te gaan tot de verkoop. "Dat klopt", zegt deken Hemeryck. "We hebben de gebruikers van de Sint-Lucasschool schriftelijk laten weten dat de vzw Werk van O. L. V. Van Thuyne de nieuwe eigenaar is van het gebouw en dat het gebruik van de school niet automatisch verder loopt. We zullen het gebouw laten schatten om een idee te hebben van de waarde." Vroeger maakte de Sint-Lucasschool, samen met onder andere D...