Een tweede blik geeft de kijker echter nieuwe inzichten. De Hallentoren, die al sinds 1275 de skyline van de stad siert, wijst vanop het centrum van het plein nog altijd fier richting hemel, al dateert het huidige gebouw van rond de jaren 1560. Sinds 1773 herbergt de Hallentoren ook een 36 klokken tellende beiaard van de befaamde B...

Een tweede blik geeft de kijker echter nieuwe inzichten. De Hallentoren, die al sinds 1275 de skyline van de stad siert, wijst vanop het centrum van het plein nog altijd fier richting hemel, al dateert het huidige gebouw van rond de jaren 1560. Sinds 1773 herbergt de Hallentoren ook een 36 klokken tellende beiaard van de befaamde Brugse klokkengieters Duméry. Veel historische gevels van 120 jaar geleden zijn vandaag niet meer te zien, al is de stijl doorheen de jaren wel behouden. Statige en in klassieke stijlen opgebouwde woningen omranden de plek, waar nu ook de standbeelden van Baljuw Spierinck, Olivier De Neckere en Tanneke Sconyncx prijken. Het stadhuis was rond 1900 ook al een vaste waarde, maar anno 2020 neemt het nieuw opgetrokken deel een prominente plaats in. De grootste verandering is evenwel het doorgaand verkeer. Waar meer dan een eeuw geleden nog geen half voertuig te bespeuren was, is de Markt nu een sluis vanuit de Bruggestraat richting Nieuwstraat, Hoogstraat en Sint-Janstraat. Zo'n tien jaar geleden leidde een mogelijk verkeersvrij plein tot een in twee kampen verdeelde stad. Met in maart 2011 een referendum als triest hoogtepunt: 8.206 Tieltenaren gaven hun mening en twee derde koos voor een Markt mét doorgaand verkeer. Wat zo ook geschiedde.Afgelopen zomer werd de Markt opnieuw een bruisende plek, met dank aan het coronaveilig zomerterras van enkele jongerencafés. Veel Tieltenaren ontdekten opnieuw het unieke karakter van het plein en wie weet wordt de Markt in post-coronatijden weer een échte plaats van ontmoeting? Dan missen we enkel nog Hotel L'Espérance om na een stevige avond er de nacht door te brengen... (PVH)