Miet Durnez (CD&V) las in de meerjarenplanning van het stadsbestuur het streefdoel om naar één dienstencentrum te gaan. Op de jongste gemeenteraad stelde ze voor om dat nieuwe dienstencentrum te bouwen op de locatie van het huidige DC 't Hofland in de Dikkebusseweg. "De nabijheid van het openbaar vervoer zorgt ervoor dat de locatie goed toegankelijk is, zowel voor Ieperlingen uit de deelgemeenten als voor Ieperlingen uit het centrum te voet, met de fiets of via de centrumbus die slechts een halve kilometer extra zou moeten rijden ten opzichte van het huidige traject", motiveerde Miet Durnez haar ...

Miet Durnez (CD&V) las in de meerjarenplanning van het stadsbestuur het streefdoel om naar één dienstencentrum te gaan. Op de jongste gemeenteraad stelde ze voor om dat nieuwe dienstencentrum te bouwen op de locatie van het huidige DC 't Hofland in de Dikkebusseweg. "De nabijheid van het openbaar vervoer zorgt ervoor dat de locatie goed toegankelijk is, zowel voor Ieperlingen uit de deelgemeenten als voor Ieperlingen uit het centrum te voet, met de fiets of via de centrumbus die slechts een halve kilometer extra zou moeten rijden ten opzichte van het huidige traject", motiveerde Miet Durnez haar voorstel. "De locatie heeft ook voldoende ruimte voor auto- en fietsparkeerplaatsen. Daarnaast zien we het project ook ruimer. Nu de stad Ieper beslist heeft om bloemen en planten niet langer zelf op te kweken, komen de serres leeg te staan. In het meerjarenplan staat dat deze grond verkocht zal worden. Het lijkt ons echter een unieke kans om op deze locatie de nieuwe volkstuinen te voorzien.""Ons streven om over te gaan van twee vaste locaties als dienstencentrum naar één vast en één mobiel zit in volle voorbereiding", antwoordde schepen van Sociale Zaken Eva Ryde (N-VA). "Een sterk vast lokaal dienstencentrum vraagt echter meer dan een goede bereikbaarheid. Een inbedding in een woonbuurt blijkt belangrijk. De werking en het bereik van dienstencentrum De Kersecorf toont dat ook aan. Om die reden hebben we beslist om vooral in de Sint-Pietersbuurt te blijven met de vaste locatie. Een haalbaarheidsonderzoek is lopende voor de Sint-Pieterskerk, maar ook andere locaties in die buurt kunnen nog kansen bieden. Bedoeling is wel in het centrum te blijven. Eind oktober is er een scenariovergadering voor de Sint-Pieterskerk.""Wat betreft de locatie 't Hofland - dat op vandaag de facto voor cliënten gesloten is door de coronasituatie - verkennen we de mogelijkheden voor de toekomst. In dezelfde buurt hebben we binnenkort ook een nog veel beter bereikbaar alternatief met de ingebruikname van de Grachtstraat", gaf Eva Ryde nog mee. "De volkstuinen onderbrengen in de serres is zeker een mogelijkheid die we meenemen in de locatieafweging. Een verkoop van de serres is nog niet voor direct."Wat betreft de Sint-Pieterskerk als mogelijke locatie voor het dienstencentrum tempert schepen voor Patrimonium Philip Bolle (SP.A) het enthousiasme. "Dat is voorbarig", klinkt het. "Momenteel zijn we nog altijd aan het onderzoeken welke technische mogelijkheden het gebouw biedt. Dat hebben we al gedaan met de kerk van Hollebeke, maar voor de Sint-Pieterskerk moeten we er eigenlijk nog aan beginnen. Dat is geen onderzoek naar wat er mee zal gebeuren, maar wat ermee zou kunnen gebeuren als herbestemming of nevenbestemming. Of daar een dienstencentrum in zou kunnen komen, zullen wij ook aftoetsen, maar mogelijk kan het onderzoek ook de Sint-Pieterskerk als locatie voor het dienstencentrum uitsluiten."