Wordt Harelbeke volgebouwd met appartementsblokken? “Dit is een reële betonstop”

Peter Van Herzeele

Wordt er te veel gebouwd in Harelbeke? Menig Harelbekenaar zit met deze vraag. In 1995 waren er in de stad 925 flats in appartementsgebouwen, in 2019 waren dat er al 2.291. In Harelbeke is bijna 47,5 procent van de oppervlakte bebouwd. Maar dat heeft zijn redenen. Schepenen Tijs Naert en David Vandekerckhove geven duiding.

In twintig jaar tijd nam de bebouwde oppervlakte in Harelbeke snel toe. Per jaar werd er gemiddeld 5,7 ha extra bebouwd, goed voor elf voetbalvelden per jaar. Het aantal beschikbare woningen nam tussen 1995 en 2019 toe van 10.490 naar 12.983. In 1995 waren er 925 flats in appartementsgebouwen, in 2019 waren dat er al 2.291. In 2019 maakten de flats 17,65 procent uit van het totaal aantal woningen. Dat is heel hoog in vergelijking met andere West-Vlaamse steden en gemeenten die niet aan de kust liggen. De voorbije twintig jaar verleende het stadsbestuur gemiddeld 177 vergunningen voor nieuwbouwwoningen per jaar, waarvan gemiddeld 102 appartementen en 75 gebouwen met één woning. Verder werden gemiddeld 16 vergunningen voor niet-residentiële nieuwbouwprojecten per jaar uitgereikt. Het aantal inwoners per bebouwde hectare ligt op 20,53. Dat is hoger dan het West-Vlaams gemiddelde.

Grootstedelijk gebied

Het gaat hier over een periode van twintig jaar of meer dan drie legislaturen, al dan niet verkeerde keuzes in het verleden en bovenlokale bevoegdheden. “De grote oorzaak van die bouwwoede is de afbakening van het grootstedelijk gebied Kortrijk door de Vlaamse regering in 2006, waar Stasegem, Harelbeke en een deel van Bavikhove mee ingekleurd werden als stedelijk gebied waar het voordien landbouwgrond was. Gelukkig bleef een deel van Bavikhove en Hulste gespaard”, duidt David Vandekerckhove, schepen van Ruimtelijke Ordening (Groen). “Onze kostbare open ruimte beschermen kan alleen als we compacter bouwen in de stadskern. Als lokaal bestuur krijgen we niet genoeg (financiële) slagkracht en hebben we weinig tools in handen om die bouwwoede te stoppen.”

We willen de stad ontharden, vergroenen en open ruimte vrijwaren

“Wat wij als bestuur gedaan hebben is beslist om er een stop op zetten. Door in Harelbeke geen extra landbouwgrond of natuur meer om te vormen tot harde bestemmingen, zoals wonen of industriegebied, zorgen we ervoor dat er geen extra open ruimte ingepalmd wordt. Dat is onze ‘betonstop’ in Harelbeke, een reële stop”, pikt schepen van Openbare werken en Stadskernvernieuwing Tijs Naert (Groen) in.

Groenplan

Op de gemeenteraad van 13 juli staat het Groenplan op de agenda. “We willen de stad ontharden, vergroenen en open ruimte vrijwaren of creëren met de blik op 2040 om op die manier onze stad verder leefbaar, gezond en klimaatbestendig te maken”, aldus schepen Naert.

“Als de Vlaamse regering over een betonstop of bouwshift praat, moet ze ook met middelen over de brug komen, want een stad kan dit slechts beperkt. Als Harelbeke kozen we ervoor om dit toch stevig te budgetteren en mooie stappen in te zetten, omdat we van vele van onze inwoners de nood en de wens heel hard voelen om te stoppen met alles vol te bouwen”, besluiten de schepenen.

(PVH/OV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.