Het Keltische verhaal is een thema dat uniek is voor de Westhoek en waarmee Heuvelland zich sterk kan profileren. "Het is ook gelinkt aan het landschap en kadert meteen ook in het grotere toeristische verhaal van Heuvelland," aldus Bernard Heens die vanuit de Kemmelse communicatietoren een themawandeling ziet starten en aankomen.
...

Het Keltische verhaal is een thema dat uniek is voor de Westhoek en waarmee Heuvelland zich sterk kan profileren. "Het is ook gelinkt aan het landschap en kadert meteen ook in het grotere toeristische verhaal van Heuvelland," aldus Bernard Heens die vanuit de Kemmelse communicatietoren een themawandeling ziet starten en aankomen. "Een infobord moet de eerste duiding geven van hoe de Keltische vestigingsplaats er vermoedelijk heeft uitgezien. Verder zijn er natuurlijk de vondsten (diverse voorwerpen in bladgoud, brons, ijzer, glas en vooral merkwaardig keramisch materiaal). Deze voorwerpen kunnen met de nodige duiding worden tentoongesteld in de militaire toren, die als start- en eindpunt van de wandeling op het terrein kan fungeren."Aan de communicatietoren kan volgens Bernard Heens zeker een parking voorzien worden Het is aan de gemeente om dit verder uit te werken in samenwerking met de provincie, die eigenaar is van de Kemmelberg, en in samenwerking met het Ministerie van Defensie dat eigenaar is van de militaire toren en dat naar ik verneem, zeker bereid is tot een gesprek met de gemeente over een toeristische invulling ervoor (zoals vroeger in verband met de bunker langs de Lettingstraat). Ondertussen zijn er door schepen van toerisme Etienne Cloet al verkennende gesprekken geweest. Het voorstel van CD&V Heuvelland zal alvast meegenomen worden in de verdere afhandeling van dit dossier.De militaire toren was sedert de ingebruikname van de commandobunker in 1953 het straalverbindingsnetwerk van de luchtmacht. Aan de antennes werden Multiplexstations verbonden, waar inkomende gegevens gebundeld werden om ze in groep door te sturen. Rond 1970 werd het Multiplex-netwerk heringericht, waardoor er ook een nieuw station kwam bij de top van de Kemmelberg. De verbinding tussen de commandobunker en het Multiplex-station van Kemmel gebeurde over een ondergrondse kabel. Het Multiplex-station was dag en nacht bemand. In het begin van de jaren 90 werd het Multiplex-netwerk van de luchtmacht verlaten voor het onbemande Bemilcom-systeem. Op de toren van het vroegere Multiplex-station van de Kemmelberg kwam een Bemilcom-mast. Bemilcom zelf wordt sinds enkele jaren vervangen door een modern glasvezelnetwerk, waardoor het station in Kemmel zijn functie verloor. De toren biedt wel nog onderdak aan communicatieapparatuur van de federale politie.Het gebrek aan parkeerplaatsen op de Kemmelberg zelf en het verdwijnen van twee horecazaken en de sluiting van één horecazaak doen echter geen goed aan de Kemmelberg. "Dit alles is natuurlijk niet bevorderlijk voor het toerisme", weet ook schepen van Toerisme Etienne Cloet. "We openden wel recent opnieuw de uitkijktoren. Daar ook bracht onze bergdichter een aantal haiku's aan. De uitkijktoren is steeds vrij te bezoeken. Bezoekers kunnen steeds het domein betreden via een poortje."Eerder had de eigenaar van het restaurant Belvédère de parking afgesloten met een metalen poort. "Dat schrikt natuurlijk de bezoekers wat af om de toren te bezoeken. Maar er is wel degelijk vrije toegang", bevestigt Etienne Cloet.Aan den Engel zijn ondertussen de vaste parkeerplaatsen verdwenen. De provincie wou met de aanleg van parkeerplaatsen aan de Gremmerslinde voor een waardig alternatief zorgen. Maar er komt geen parking aan de voet van de Kemmelberg ter hoogte van de Gremmerslinde. Dit nadat een klacht van een buurtbewoner ontvankelijk werd verklaard door de Raad van State. In de zone waar de parking aan de Gremmerslinde zou komen werd het risico op aantasting van de natuurwaarden volgens de Raad van State onvoldoende onderzocht.Op de geplande parking waren 30 vaste plaatsen voorzien en 30 plaatsen bij evenementen op het gras. Op dit moment biedt de parking aan de Commandobunker plaats aan 15 voertuigen net als de parking van de Lork aan het monument Venus Hill. "In het voorjaar van 2019 komt er een parking voor 40 voertuigen aan de Kasteeldreef net voor de ingang van de Warande", duidt schepen Wieland De Meyer. (Marc Desender)