'Chemin 43' is opgenomen in de oude Atlas der Buurtwegen van 1841. Het weggetje sluit aan op de zijarm van de Italianenlaan aan het kanaal Roeselare-Ooigem. Door het terug open te stellen hoopt de vzw Trage Wegen met de school en De Buizerd de fietsende schoolgaande jeugd weg te houden van de drukke Italianenlaan. Volgens de aanvr...

'Chemin 43' is opgenomen in de oude Atlas der Buurtwegen van 1841. Het weggetje sluit aan op de zijarm van de Italianenlaan aan het kanaal Roeselare-Ooigem. Door het terug open te stellen hoopt de vzw Trage Wegen met de school en De Buizerd de fietsende schoolgaande jeugd weg te houden van de drukke Italianenlaan. Volgens de aanvraag kan de weg ook voor wandelaars nuttig zijn. "Ze kunnen dan een lusvormige wandeling maken rondom het kasteeldomein Blauwhuis", klinkt het. "Een herwaardering van 'Chemin 43' leidt tot een sterke toename van de verkeersveiligheid voor scholieren, een hogere toegankelijkheid en een gesloten wandellus voor recreanten, een beter netwerk aan trage wegen ten bate van huidige en toekomstige generaties, in het teken van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en een herstel van de weg als eeuwenoud erfgoed", somt Dani Nolf van de vzw Trage Wegen op. De herwaardering van de gemeenteweg past binnen het gemeentelijk beleidsverklaring 2019-2024. Daar lezen we immers: 'Waar mogelijk en nuttig, realiseren en verbeteren we trage wegverbindingen en extra fietswegen.' Ook het Regionaalstedelijk gebied Roeselare vraagt om de oorspronkelijke verbindingen uit de Atlas der Buurtwegen waar mogelijk, nuttig en nodig te herstellen. Tenslotte herstelt men zo ook een interessant stukje erfgoed, want de Chemin 43 ligt al eeuwen op deze plaats."De vzw maakt gebruik van een bepaling uit het nieuwe decreet over de gemeentewegen. Die wetgeving staat toe om een heropening te vragen van een gesloten maar nog wettelijk bestaande trage weg. Ze diende daarom een verzoekschrift bij de stad in. Die buigt zich binnenkort over het verzoek. (vadu)