Worden mooie projecten niet snel genoeg gerealiseerd in Ardooie? “We zien telkens opnieuw dezelfde fouten terugkeren”

Schepenen Véronique Buyck, Terry Callens, Kathleen Verhelle en Krist Soenens én burgemeester Karlos Callens vinden niet dat de grote projecten te traag gerealiseerd worden. © MVP

Ardooienaren liggen wel degelijk wakker van de mooie projecten zoals een nieuw sportcomplex in de Stationsstraat, een knip en nieuwbouw in de Prinsendreef, het project site Klaverstraat in Koolskamp…. En ze willen die zo snel mogelijk gerealiseerd zien.

De kritiek dat geplande grote projecten niet vlug genoeg gerealiseerd worden, spreekt schepen Véronique Buyck (Groep 82) tegen. “Er is heel wat in beweging maar we mogen als bestuur ook geen ondoordachte beslissingen nemen”, zegt ze. “Soms zijn er bepaalde zaken die je als gemeentebestuur niet altijd volledig zelf in de hand hebt. Maar het gaat wel degelijk vooruit. Voor het nieuwe sportcomplex is een in sportinfrastructuur gespecialiseerde architect bezig met een voorontwerp en de bouw zou in het voorjaar van 2023 kunnen starten. Ook de site Prinsendreef zit ook goed op schema. Het studiebureau is bezig met de opmaak van de uitvoeringsplannen. Architecten hebben tot 1 april tijd om een 3D-voorstel of maquette te maken van het nieuwe gemeenschapscentrum, waaruit de gemeente er een moet kiezen. En de bouw van de site op de Klaverstraat in Koolskamp start op 1 maart.”

Rudi Debusschere.
Rudi Debusschere. © JOKE COUVREUR

“Dat er mooie projecten op stapel staan, kan Samenplus alleen maar toejuichen”, zegt Rudi Debusschere. “Jammer genoeg zien we telkens wel dezelfde fouten terugkeren. Te weinig inspraak van de bevolking of verenigingen! Als de plannen klaar zijn, stelt het bestuur die voor. Te nemen of te laten!””

Op de lange baan

“De traagheid waarmee gewerkt wordt, is soms beschamend. Ardooie is een financieel gezonde gemeente die alles op de lange baan schuift. Het gevolg is dan ook dat projecten soms veel meer kosten dan oorspronkelijk voorzien. En afgewerkte projecten moeten voldoende personeel krijgen om een degelijke uitbating te verzekeren.”

Chantal Vande Vyvere.
Chantal Vande Vyvere. © Joke Couvreur

“We hebben een bestuur zonder toekomstvisie”, zegt onafhankelijk raadslid Chantal Vande Vyvere. “Het sportcomplex De Ark is daar een typisch voorbeeld van. Een mooi gebouw vol gebreken. Ze moesten de verlichting al aanpassen, de spiegels voor de dansschool waren de goedkoopste spiegels en zijn nu al kapot, de verwarming functioneerde maar voor de helft en moest aangepast worden… Een geluk dat de gemeente de boerderij kon kopen in de buurt van de Ark waar nu een nieuw sportcomplex komt. Het project Prinsendreef werd jammer genoeg niet bekeken in een totaal circulatieplan voor Ardooie en er was slechts één vergadering voor de bewoners, al waren de plannen toen ook al voor een groot deel vastgelegd. In de Klaverstraat is er al veel geld gepompt in de oude gebouwen van de voormalige broederschool om dan uiteindelijk een nieuwbouw te zetten voor kinderopvang, judo, Sint-Maartenshuis en harmonie, maar niet voor de Chiro en KLJ die in de oude gebouwen blijven. Waarom die ook niet integreren?”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.