"Met WOP! willen wij een bewustzijn creëren, een bewustzijn voor een duurzame levensstijl. Het is belangrijk dat we verstandig omgaan met onze planeet. Dat is echter niet voor iedereen even evident of gemakkelijk. Met ons project willen we mensen een duwtje in de rug geven om van onze planeet een betere plek te maken", begint Bert Reubens het verhaal van de vzw WOP! "Het klimaatprobleem is uiteraard een wereldwijd probleem. Dat betekent echter niet dat de oplossing van dat probleem ook bij de grote wereld ligt. Alles begint bij ons. Bij lokale acties."
...

"Met WOP! willen wij een bewustzijn creëren, een bewustzijn voor een duurzame levensstijl. Het is belangrijk dat we verstandig omgaan met onze planeet. Dat is echter niet voor iedereen even evident of gemakkelijk. Met ons project willen we mensen een duwtje in de rug geven om van onze planeet een betere plek te maken", begint Bert Reubens het verhaal van de vzw WOP! "Het klimaatprobleem is uiteraard een wereldwijd probleem. Dat betekent echter niet dat de oplossing van dat probleem ook bij de grote wereld ligt. Alles begint bij ons. Bij lokale acties.""Individuen hebben nog te vaak het gevoel dat ze niets kunnen beginnen tegen het steeds groter wordende klimaatprobleem. Daar willen wij met WOP dan ook op inzetten. Bij ons blijft het niet alleen bij ambities, we willen die ambities ook wel degelijk realiseren. Alles wat wij hier beslissen, ook al is het maar iets kleins, het zal een invloed hebben op een veel groter gebied. Vaak is die impact verborgen, slechts een klein deeltje is zichtbaar en daardoor beseffen we vaak niet welke gevolgen onze keuzes hebben."Naast individuen richt WOP zich ook op grotere groepen in de maatschappij. "Denk maar aan lokale handelaars, supermarkten, scholen, jeugdbewegingen, verenigingen, sportclubs, lokale politici... Bovendien zullen we voor scholen en verenigingen ook educatieve pakketten aanbieden. Bij WOP komen er drie dimensies aan bod: het economische, het sociale en het ecologische aspect. Dat zijn ook de hoofddimensies van duurzame ontwikkeling. Dat komt ook terug in ons logo. De vele kleuren in de letter 'O' van WOP verwijzen naar de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN", vertelt Bert.Al deze ideeën en plannen wil de vzw graag koppelen aan een fysieke plek in Tielt. "Ons team hoopt om na de zomer onze ontmoetingsplek te kunnen openen. Waar dat precies zal zijn, is momenteel nog niet helemaal duidelijk. Wel kunnen we zeggen dat we goede gesprekken hebben met VOC Op Stap. Dat is een vereniging die ondersteuning biedt aan maatschappelijk kwetsbare doelgroepen voor een kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding. In Tielt zijn ze werkzaam in De Kloef. Die locatie biedt ook voor ons heel wat mogelijkheden. De Kloef bevindt zich in het centrum van Tielt. Dat is ook de regio waar wij aan het zoeken zijn: Bruggestraat of Kortrijkstraat", legt Bert uit.De ontmoetingswinkel krijgt de naam Bokaal. "Daar willen we met ons team kunnen uitpakken zonder inpakken. Dat betekent dat we ecologische producten zullen aanbieden met zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal. Mensen zullen bij ons terechtkunnen voor voeding, verzorgingsproducten, maar ook voor schoonmaakproducten. Om zo weinig mogelijk verpakkingen te moeten gebruiken, zullen tal van producten aangeboden worden in bulk of gewoon los. Het is dan de bedoeling dat de mensen hun eigen potjes of flessen meebrengen naar onze ontmoetingsplek. Op die manier kunnen we het afval tot een minimum beperken."Naast het verkopen van producten zullen er ook activiteiten zoals kookworkshops aangeboden worden en kunnen mensen er iets gaan drinken. "Daarom zal Bokaal niet zomaar een winkel zijn, maar ook een warme ontmoetingsplaats. Bij alles wat wij organiseren of verkopen horen bovendien tal van principes zoals vrij van verpakking, ecologisch, duurzame herkomst, minimum aan verlies en eerlijke handel. Het voedsel dat we aanbieden, komt steeds uit ecologische landbouwpraktijken, met respect voor dier en omgeving", aldus Bert. "Belangrijk om weten, is dat vijf procent van onze inkomsten automatisch naar een goed doel gaat dat dezelfde doelen heeft als wij. De andere inkomsten hebben we nodig om de winkel draaiende te houden. Het gaat ons zeker niet om winst maken, maar we willen vooral investeren in onze werking en in het realiseren van ons doel."WOP zal binnenkort ook in het Tieltse straatbeeld te zien zijn. "Dankzij Stad Tielt kunnen we namelijk tijdens de Tieltse Feesten een pop-upwinkel en bar openhouden ter hoogte van het Vijverhof in de Kortrijkstraat. Bovendien zullen we ook tijdens het jaarlijkse festival Melkrock in augustus aanwezig zijn met onze vzw", vertelt Bert."Dit hele project kunnen wij natuurlijk niet realiseren zonder geld. Daarom hebben we een crowdfunding op poten gezet. We zijn allemaal vrijwilligers en investeren met heel veel zin en gedrevenheid onze vrije tijd in WOP. Mensen die onze plannen willen steunen, kunnen dat doen via https://www.ulule.com/wopplanet. Geïnteresseerden kunnen ons uiteraard ook rechtstreeks contacteren. Met het ingezamelde budget willen we onze ontmoetingswinkel vorm geven. Iedereen die ons steunt, krijgt bovendien een pakketje van ons aangeboden met producten uit onze duurzame winkel", sluit Bert Reubens af.(Stephanie Desmet)