"In Sint Vincentius kunnen we bogen op een jarenlange praktijkervaring", duidt Eveline Breye, directeur van vzw Sint Vincentius het initiatief. "Daarom willen we hier een plek creëren waar iedereen gratis praktische tips en advies kan krijgen over thuiszorgspecifieke thema's. Op die manier missen personen met dementie geen kansen om kwaliteitsvol thuis te blijven wonen. Mantelzorgers kunnen op het infopunt ook met zorgen en vragen terecht. Zo worden zij ondersteund in een vaak zware zorgtaak."
...

"In Sint Vincentius kunnen we bogen op een jarenlange praktijkervaring", duidt Eveline Breye, directeur van vzw Sint Vincentius het initiatief. "Daarom willen we hier een plek creëren waar iedereen gratis praktische tips en advies kan krijgen over thuiszorgspecifieke thema's. Op die manier missen personen met dementie geen kansen om kwaliteitsvol thuis te blijven wonen. Mantelzorgers kunnen op het infopunt ook met zorgen en vragen terecht. Zo worden zij ondersteund in een vaak zware zorgtaak."Emmy Deleu (71) is mantelzorger voor haar man Marc Derweduwen (73) die lijdt aan beginnende dementie. "Wij wonen in Kortrijk en zijn al 18 jaar vrijwilliger in Sint Vincentius", vertelt Emmy. "In het begin was dit toen mijn ouders er verbleven om met rolstoelen te gaan wandelen. Nadat mijn moeder overleden was zijn we zes jaar geleden begonnen in de bar. We komen almaar liever", luidt het bij het koppel. Zowel Marc als Emmy zijn heel open over de dementie van Marc. "Het is niet gemakkelijk", geeft Emmy toe. Marc vertelt dat hij beseft dat hij meer en meer rekent op Emmy. "Zij is mijn houvast", zegt hij. Dit betekent echter dat Emmy niet meer alleen op boodschap kan en dat er voor Marc ook een vaste structuur nodig is. "Jammer dat veel mensen hier niet meer naar buiten durven komen", stelt Marc. Emmy en Marc leerden elkaar kennen in de Generale Bank, waar ze beiden werkten. "Het was liefde op het eerste gezicht", zeggen ze... "en we zien elkaar elke dag een beetje liever!""In het begin kwam Emmy met veel vragen bij mij", vertelt Koen Aelvoet, coördinator ethiek en dementie, die de werkgroep referentiepersonen dementie van het woonzorgcentrum leidt. Emmy volgde een cursus voor mantelzorgers van personen met dementie. "Samen met de Korenbloem en de CM gaven we die cursus", vertelt Koen. "We willen dat zeker nog opnieuw doen." "Het is ook belangrijk dat mantelzorgers elkaar vinden. Ze zitten met dezelfde vragen en leren ook van elkaar. Omdat we weten dat veel mensen met dezelfde vragen als Emmy zitten en niet altijd een netwerk hebben, starten we met het infopunt dementie, want na de diagnose sta je op straat en weet je niet echt waar je terecht kan. We bekijken wat de vragen zijn, waar mensen tegenaan botsen en wat we voor hen kunnen betekenen. Misschien komen ze ook eens terug en leggen we met de mensen een traject af. De verwijzingen zullen verschillend zijn volgens de specifieke noden van de vrager!" (EDB)(EDB - foto EDB)