Woonzorgcentrum wil starten met contactkoor: Muziek verzacht dementie

Sofie Butaye van De Stek zoekt muzikanten en deelnemers voor het contactkoor. (foto PC) © Philippe Corneillie
Redactie KW

Het woonzorgcentrum De Boomgaard in Langemark wil een contactkoor oprichten. “Zingen verbindt mensen en maakt personen met dementie alerter”, weet Sofie Butaye.

Twee jaar geleden volgde Sofie Butaye, coördinator van De Stek, een vorming van de organisatie Koor en Stem. “Die opleiding heeft mijn ogen geopend”, vertelt ze. “Ik heb geleerd welke resultaten het samen zingen en het herkennen van melodieën kan opleveren en ook hoe het sociaal contact kan verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat muziek een positieve invloed heeft op het gemoed van de mensen. Het gaat gepaard met het opwekken van emoties en herinneringen. Muziek is niet zoals taal of wiskunde aanleren. Iedereen heeft wel een link of is opgegroeid met muziek: zingen, luisteren, spelen, dansen of als achtergrond in de auto, douche…”

“Het initiatief lag door covid twee jaar stil, maar we kunnen ook niet blijven wachten. Het is daarom de bedoeling om vanaf het nieuwe jaar met een contactkoor te kunnen starten. De eerste vrijwilligers hebben zich al gemeld.”

Isolement

Ook nu wordt er al regelmatig gezongen in het woonzorgcentrum. “Binnen het team van ‘wonen en leven’ staat de zangnamiddag steevast op het programma met Vlaamse schlagers. De vraag naar rock-’n-roll begint ook binnen te lopen. Dat zijn leuke momenten. Op de kamer proberen we ook op vraag van de familie na verzorging de geliefkoosde cd van de bewoner te spelen. Of we kiezen voor Spotify omdat het nauwer aanleunt bij een live-ervaring.”

Muziek tempert de rusteloosheid van wie zwaar in gedachten verzonken is

Alerter

“Het geeft plezier maar haalt mensen ook uit hun isolement en zorgt voor een positief contactmoment. Voor mensen die diep in gedachten verzonken zijn, tempert de muziek hun rusteloosheid. Het maakt hen rustiger, alerter en ze voelen zich beter. Ze kennen of herkennen ook vaak tekst en melodie. Ook na het zingen is een dementerende persoon een poos alerter en kan je gerichter vragen stellen. Daar houdt de familie een positief gevoel aan over.”

“Soms schamen mensen zich om aanwezig te zijn bij zanggelegenheden”, haalt Sofie aan. “Maar dat is precies een mooie kans tot contactherstel. Bij de dochter of de zoon roepen dergelijke momenten herinneringen op van hun moeder of vader van vroeger. Eens je die warme ervaring hebt beleefd, ga je de dementerende rapper stimuleren om bijvoorbeeld naar een feest te gaan waar er gezongen wordt. De focus ligt op wat bewoners wél kunnen, niet op wat ze niet kunnen. Eigenlijk willen we kleinschalig starten binnen De Boomgaard. Het zou later moeten de bedoeling zijn om via het dienstencentrum ook dementerenden en mantelzorgers daarin te betrekken en eventueel in de Hazebrug iets te organiseren.”

“Of ik zelf kan zingen? Neen”, lacht Sofie. “Maar het gaat helemaal niet om de juiste toonhoogte. Eigenlijk willen we vooral dat iedereen er veel plezier aan beleeft.”

Vergoeding

Heb jij een namiddag in de maand vrij, bespeel je een muziekinstrument, speel je in een groep of wil je het proberen en heb je voeling met liedjes van vroeger? Dan kan je contact opnemen met Sofie Butaye op 057 49 08 30 of via een e-mail naar destek@langemark-poelkapelle.be. Voor de muzikanten kan een iets hogere vrijwilligersvergoeding gegeven worden. Een samenzang neemt een half uur tot drie kwartier in beslag, met na een pauze nog eens een half uur. “Als de muzikanten gevonden zijn, zijn er nog deelnemers nodig. Ben je mantelzorger, zorg je voor een persoon met dementie, heb je vrije tijd en wil je wel iemand begeleiden tijdens een zangmoment, ben je welkom.” (PC)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.