De Family App werd tijdens een pilootproject getest door de partners van twee gebruikers van het dagverzorgingscentrum. Dat gebeurde in het kader van de bachelorpro...