Omdat een woonzorgcentrum van vandaag de focus verlegt van enkel activiteiten aanbieden naar inspelen op de wensen en de gewoontes van de bewoners, is een digitaal platform zoals Soulcenter het ideale instrument opdat het personeel een kijkje zou kunnen nemen in het leven die de bewoners geleid hebben.
...