Het Sociaal Huis beschikt over twee rusthuizen, De Boarebreker en Lacourt. In De Boarebreker worden 123 bedden geschrapt: 60 daarvan zijn in concessie gegeven aan woonzorgcentrum De Duinpieper, over enkele jaren verhuizen 63 bedden van De Boarebreker naar Lacourt. De Boarebreker heeft nu nog 153 bedden en drie voor kortverblijf, maar dat vermindert tot 90 en drie voor kortverblijf. Lacourt maakt ...

Het Sociaal Huis beschikt over twee rusthuizen, De Boarebreker en Lacourt. In De Boarebreker worden 123 bedden geschrapt: 60 daarvan zijn in concessie gegeven aan woonzorgcentrum De Duinpieper, over enkele jaren verhuizen 63 bedden van De Boarebreker naar Lacourt. De Boarebreker heeft nu nog 153 bedden en drie voor kortverblijf, maar dat vermindert tot 90 en drie voor kortverblijf. Lacourt maakt de omgekeerde beweging en ziet het aantal bedden toenemen van 90 en vijf kortverblijf tot 153 en vijf kortverblijf. De uitbreiding zal gebeuren via het aanbouwen van een nieuwe vleugel aan de westzijde na sloop van een deel van de bestaande gebouwen. In een eerste fase wordt centraal een nieuwe cafetaria aangebouwd. Daarna wordt de westvleugel met cafetaria, keuken en 16 kamers afgebroken om vervolgens de nieuwbouw te kunnen optrekken. De keuken zal in die periode ofwel in containers worden gevestigd, ofwel wordt beroep gedaan op de centrale keuken van het Sociaal Huis. In een laatste fase wordt een deel van de centrale vleugel nog met een derde verdieping opgetrokken.DementieIn de nieuwbouw zullen de kamers wat groter zijn en is bijzondere aandacht besteed aan mensen met dementie. Het expertisecentrum dementie werd bij de opmaak van de plannen betrokken. In plaats van lange, rechte gangen wordt gekozen voor dynamischer gangen met ruime zithoeken en balkons. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om het hele woonzorgcentrum, dat een 15-tal jaar geleden werd opgetrokken, op te frissen. In het voorjaar van 2016 wil het Sociaal Huis de bouwvergunning goedgekeurd zien. Begin 2017 zouden de werken starten en eind 2018 moet de uitbreiding af zijn. De kostprijs wordt geraamd op 8,1 miljoen euro. Dat is meer dan de aanvankelijk geraamde 6,5 miljoen euro, maar dat acht het Sociaal Huis haalbaar door de lage rente en omdat het nog middelen beschikbaar heeft om in het project te stoppen. Er komt geen personeelsuitbreiding, wel een verschuiving van De Boarebreker naar Lacourt. (HH)