De drie babbelboxen bevinden zich in de cafetaria van het woonzorgcentrum. In een veilige en gezellige omgeving kunnen de rusthuisbewoners, met voldoende afstand en gescheiden door een plexiwand, een gesprek met een dicht familielid houden. Net naast de boxen zijn grote afbeeldingen aangebracht van de kastelen van Wijnendale en d'Aertrycke om het buitengevoel en de vertrouwdheid met de eigen stad te versterken.
...

De drie babbelboxen bevinden zich in de cafetaria van het woonzorgcentrum. In een veilige en gezellige omgeving kunnen de rusthuisbewoners, met voldoende afstand en gescheiden door een plexiwand, een gesprek met een dicht familielid houden. Net naast de boxen zijn grote afbeeldingen aangebracht van de kastelen van Wijnendale en d'Aertrycke om het buitengevoel en de vertrouwdheid met de eigen stad te versterken."Het weekend van Moederdag is het ideale moment om de babbelboxen in gebruik te nemen", vindt Joost Cuvelier, voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. "Er is met man en macht gewerkt om de boxen veilig, comfortabel en aantrekkelijk te maken. Het personeel van het woonzorgcentrum zal zich het hele weekend inzetten om alle bewoners van het rusthuis de kans te geven om - na afspraak - een van hun naaste familieleden te ontmoeten. De familie wordt vooraf door ons animatieteam opgebeld met een voorstel van contactname op zaterdag of zondag tussen 9 en 12 uur of tussen 13 en 16.30 uur. We vragen om binnen de familie af te spreken wie als eerste op bezoek komt. Vanaf maandag zullen we de babbelboxen dan twee- tot driemaal per week openen."Uiteraard zullen strikte veiligheidsvoorschriften nageleefd moeten worden, want het woonzorgcentrum wil elke kans op besmetting door het coronavirus verhinderen. De bezoeker van de rusthuisbewoner dient nabij de cafetaria aan het vooraf meegedeelde nummer van de babbelbox te wachten. Daar zal hij of zij door een medewerker binnengelaten worden. De lichaamstemperatuur wordt gemeten en iedereen moet zijn handen grondig ontsmetten."Bij ziektesymptomen vragen we om het contactmoment uit te stellen", aldus Joost Cuvelier. "Wie als bezoeker een verhoogde temperatuur blijkt te hebben, zal niet op gesprek mogen en helaas naar huis moeten terugkeren. We willen geen enkel risico nemen. We voorzien in het komende moederdagweekend contactmomenten om het halfuur en dit telkens voor een gesprek van een kwartier. Na elke ontmoeting wordt de gebruikte box ontsmet. Fysiek contact met de rusthuisbewoners is uiteraard niet toegestaan. Ook het doorgeven van geschenken of persoonlijke goederen kan niet via deze weg. Dat gebeurt zoals bekend via de wasserij."Vanaf volgende week worden de contactmomenten uitgebreid. Wie al een gesprek heeft gehad, kan pas een nieuwe ontmoeting aanvragen nadat alle andere bewoners daartoe de kans gekregen hebben. Helaas zijn er voorlopig nog geen contactmomenten mogelijk voor bewoners die in afzondering op de cohorte- of de precohorte-afdeling van het woonzorgcentrum verblijven. Ook wie ziek is of niet in een rolstoel naar de babbelboxen gebracht kan worden, komt momenteel niet in aanmerking."We beseffen heel goed dat deze manier van contactname niet alledaags is", zegt Joost Cuvelier. "Dit is mijlenver verwijderd van wat we als woonzorgcentrum willen zijn: een open huis. Maar het coronavirus laat ons geen keuze."