De Vlaamse overheid dringt er al langer op aan dat elke gemeente ouderenvoorzieningen heeft. In Zuid-West-Vlaanderen is dat het geval, op Spiere-Helkijn na. In de faciliteitengemeente met 2.133 inwoners zijn er nochtans al een hele tijd plannen om een woonzorgcentrum te bouwen.
...

De Vlaamse overheid dringt er al langer op aan dat elke gemeente ouderenvoorzieningen heeft. In Zuid-West-Vlaanderen is dat het geval, op Spiere-Helkijn na. In de faciliteitengemeente met 2.133 inwoners zijn er nochtans al een hele tijd plannen om een woonzorgcentrum te bouwen."In 2011 was er de vraag van de Zusters Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën om in Spiere-Helkijn een woonzorgcentrum te realiseren", legt schepen van Sociale Zaken Rik Vandevenne (LB) uit. "Zij beheren ook Marialove in Heestert. Als gemeentebestuur hadden wij daar wel oren naar: we tellen weliswaar heel veel jonge inwoners, maar de bevolking vergrijst ook wel.""Er zijn in onze gemeente initiatieven als Familiehulp om mensen langer thuis te laten wonen, maar een woonzorgcentrum zou meer dan welkom zijn. Want ouderen die naar een rust- en verzorgingstehuis willen of moeten verhuizen, kunnen niet in de eigen gemeente blijven. Ze trekken dan naar Kortrijk, Avelgem, Heestert, Celles of Pottes."In de Elleboogstraat in Helkijn werd vlak bij Hoeve Maes al snel een geschikt bouwterrein gevonden. De gemeente keurde in oktober 2015 en ondanks een bezwaarschrift van Jean-Marie Maes de bouwaanvraag goed, maar die laatste ging hogerop. Zijn beroep werd door de deputatie deels ontvankelijk verklaard. Uiteindelijk belandde het dossier bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die in augustus 2017 een uitspraak deed."De raad vernietigde de bouwaanvraag", legt Rik Vandevenne uit. "Reden: het ontwerp was in strijd met het ruimtelijk uitvoeringsplan. Het woonzorgcentrum had drie verdiepingen, maar mocht er maar twee tellen. Die drie verdiepingen hadden te maken met de financiële haalbaarheid van het project."Intussen zijn we een half jaar later en wordt hard gewerkt aan een nieuw ontwerp. "Curando, de naam van de Zusters van Zeven Weeën na de fusie met de vzw Cura, uit Ruiselede wil een nieuw dossier indienen. Daarvoor hebben we al verschillende keren samengezeten. Het nieuwe ontwerp zal twee verdiepingen tellen en er worden 30 kamers voorzien. Er komt ook een lokaal dienstencentrum op de site van 3.688 vierkante meter, want ook zo'n LDC is er nog niet in Spiere-Helkijn. Op de hele site zouden er tussen de 18 en 21 personen aan het werk kunnen, wat ook meegenomen is.""Curando heeft verder ook twee aanpalende woningen gekocht die in slechte staat waren. Zo kan de site nog iets worden uitgebreid, ideaal om de nodige parkeerplaatsen te voorzien en ervoor te zorgen dat er voldoende groen aanwezig is."Schepen Vandevenne maakt zich sterk dat het woonzorgcentrum al in 2020 de deuren kan openen. "Dat is als alles vlot verloopt. Maar we hebben er goede hoop op. Eens dat woonzorgcentrum er zal staan, zal de cirkel rond zijn. We hebben al een aantal jaar een kinderopvang (De Vlinder, red.) en die draait goed. Met een rust- en verzorgingstehuis erbij zou het plaatje compleet zijn."