"Wij kregen alleen testmateriaal voor de bewoners", aldus directeur Jan Nagels. "De overheid stelde 11.000 testkits ter beschikking van 85 woonzorgcentra. De selectie gebeurde willekeurig. Er werden 30 woonzorgcentra geselecteerd waar er geen of weinig besmettingen werden vastgesteld. Daartoe behoort ook Dunecluze. Het testmateriaal is gisteren geleverd. In Dunecluze zijn er 96 bewoners en we hebben 83 medewerkers. Er werden nog geen besmettingen vastgesteld, noch bij de bewoners, noch bij onze medewerkers. Wij hebben zo snel mogelijk onze voorzorgen genomen. Al erg vroeg, bij de eerste tekenen van de startende pandemie, hebben wij erg strenge maatregelen ingevoerd. Zo hebben wij alle externe bezoekers geweigerd en hebben we de grote vrijwilligerswerking gereduceerd naar enkele geregistreerde vrijwilligers. We hebben ook ons personeel gesensibiliseerd en materiaal bezorgd."

Hart onder de riem

Bij de eerste schijnbare coronasymptomen wordt een bewoner direct in isolatie verzorgd en getest en pas na 14 dagen en in een symptoomvrije conditie wordt zo iemand opnieuw zoals de andere bewoners verzorgd. Omdat er in Dunecluze alleen maar individuele kamers zijn, kunnen wij zo'n bewoner desgevallend perfect isoleren. We proberen het leven van onze bewoners zo aangenaam mogelijk te maken: ze maken YouTubefilmpjes, ze kunnen Skypen, Facetimen, er zijn geplande 'raamcontacten' met hun familie..."

"We merken dat de families heel veel begrip tonen voor deze uitzonderlijke situatie, dat ze ons dankbaar zijn en onze werking steunen. Een applausactie zoals gisteren met de brandweer, waarbij zelfs de burgemeester een bemoedigend en waarderend dankwoord heeft gesproken, was voor ons personeel een hart onder de riem."

(MVO)

"Wij kregen alleen testmateriaal voor de bewoners", aldus directeur Jan Nagels. "De overheid stelde 11.000 testkits ter beschikking van 85 woonzorgcentra. De selectie gebeurde willekeurig. Er werden 30 woonzorgcentra geselecteerd waar er geen of weinig besmettingen werden vastgesteld. Daartoe behoort ook Dunecluze. Het testmateriaal is gisteren geleverd. In Dunecluze zijn er 96 bewoners en we hebben 83 medewerkers. Er werden nog geen besmettingen vastgesteld, noch bij de bewoners, noch bij onze medewerkers. Wij hebben zo snel mogelijk onze voorzorgen genomen. Al erg vroeg, bij de eerste tekenen van de startende pandemie, hebben wij erg strenge maatregelen ingevoerd. Zo hebben wij alle externe bezoekers geweigerd en hebben we de grote vrijwilligerswerking gereduceerd naar enkele geregistreerde vrijwilligers. We hebben ook ons personeel gesensibiliseerd en materiaal bezorgd."Bij de eerste schijnbare coronasymptomen wordt een bewoner direct in isolatie verzorgd en getest en pas na 14 dagen en in een symptoomvrije conditie wordt zo iemand opnieuw zoals de andere bewoners verzorgd. Omdat er in Dunecluze alleen maar individuele kamers zijn, kunnen wij zo'n bewoner desgevallend perfect isoleren. We proberen het leven van onze bewoners zo aangenaam mogelijk te maken: ze maken YouTubefilmpjes, ze kunnen Skypen, Facetimen, er zijn geplande 'raamcontacten' met hun familie...""We merken dat de families heel veel begrip tonen voor deze uitzonderlijke situatie, dat ze ons dankbaar zijn en onze werking steunen. Een applausactie zoals gisteren met de brandweer, waarbij zelfs de burgemeester een bemoedigend en waarderend dankwoord heeft gesproken, was voor ons personeel een hart onder de riem."(MVO)