In oktober vorig jaar won woonzorgcentrum De Ruyschaert de eerste prijs voor palliatieve zorg met de applicatie 'Voor ik het vergeet'. "De innovatieve app geeft bewoners met dementie een stem bij het nemen van beslissingen met betrekking tot hun vroegtijdige zorgplanning", aldus Mario Eeckhout, algemeen directeur van woonzorgcentrum De Ruyschaert. "We willen in onze zorgverlening zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de bewoners met dementie, ook wanneer dit niet zo voor de hand liggend...