De verhuis gebeurde met de grootste zorg en in een tijdspanne van twee uren werden alle 150 bewoners begeleid naar hun nieuwe woonst.
...

De verhuis gebeurde met de grootste zorg en in een tijdspanne van twee uren werden alle 150 bewoners begeleid naar hun nieuwe woonst.Directeur van De Zonnewende, Mieke Van Acker : " Dit is het resultaat van een minutieuze voorbereiding die meer dan een jaar in beslag nam. Er waren overlegmomenten met de bewoners, hun familieleden, met het personeel van beide woonzorgcentra, met de vrijwilligers, ...""In 10 subwerkgroepen werden de taken verdeeld. Wij konden vandaag ook een beroep doen op 60 eindejaarsstudenten van het Sint-Jozefsinstituut in Tielt. De 150 kamers van de Zonnewende zijn op twee na allemaal bezet, concreet betekent dit 15 kamers kortverblijf, 130 kamers en 5 kamers zorgverblijf voor echtparen (waar er nu reeds drie van bezet zijn). Langs deze weg wil ik iedereen die bij dit alles geholpen heeft, van harte danken voor de inzet."Op zaterdag 9 november is er nog een huisraadverkoop in het WZC Sint-Vincentius van 14 tot 17 uur.(LB)