De verhuis gebeurde met de grootste zorg en in een tijdspanne van twee uren werden alle 150 bewoners begeleid naar hun nieuwe woonst.
...