Woonwijken van Westouter zijn voortaan groener

Schepen Baeckelandt lichtte de werken toe. © (Foto EF)
Redactie KW

Vandaag zondag 24 april werden de woonwijken Viooltjesveld, Rozentros en Begoniapark in Westouter officieel heropend. Na het welkomstwoord door burgemeester Wieland De Meyer en korte toespraak door schepen van openbare werken Dirk Baekelandt werd een hapje en drankje aangeboden door het gemeentebestuur.

De voorbije maanden werden heel wat herinrichtingswerken uitgevoerd in de woonwijken om deze groener en aantrekkelijker te maken. Hierdoor werd de woonkwaliteit verbeterd. De gemeente had immers vastgesteld dat de staat van de voetpaden, boordstenen en greppels in de woonwijk zich in slechte staat bevinden. “We onderzochten hoe we het openbaar domein konden verbeteren om de woonkwaliteit te verbeteren en de wijk ook aantrekkelijker en groener te maken,” aldus schepen van openbare werken Dirk Baekelandt.

“Deze werken waren goed voor 1800 m² ontharding die we vervingen door gras en grasbetontegels en een 20-tal nieuwe bomen. De voetpaden werden vernieuwd. De verbinding tussen de verharde voetpaden in de doodlopende straten werden vervangen door grasbermen met vernieuwde opritten in betonstraatstenen. Ook werd gedacht aan de veiligheid door de rijweg te versmallen. De parkeerstroken in de zijbermen werden aangelegd in grasbetontegel, een waterdoorlatende verharding.”

Raadslid Geert Debergh en Westouternaar (CD&V) reageert positief: “Het resultaat mag er zijn. Van bij de start van het dossier hebben we gehamerd op het duurzaamheidselement. We steunen de aanpak naar minder verharding en meer groen. Dit is niet alleen goed om het regenwater in te laten sijpelen, maar het groen brengt duidelijk ook rust bij de inwoners. Helaas stellen we vast dat de wandelpaden die de wijken met elkaar en met de Meersstraat verbinden niet vernieuwd zijn, ondanks onze eerder vraag om dit mee te nemen in de werken. Zeker voor rolstoelgebruikers en voor mensen die minder te been zijn, vormt dit een probleem. We hopen daarnaast dat de speeltoestellen die in de wijk stonden, worden teruggeplaatst. Parkeerdruk in en rond het centrum van Westouter blijft een pijnpunt, op dat vlak verwachten we nog serieuze inspanningen van het gemeentebestuur.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.