Wie een huis of appartement wil huren, moet niet alleen meteen één maand huur betalen, maar ook een huurwaarborg. Die bedraagt twee maanden huur. Daarbovenop komt vaak de kost van een plaatsbeschrijving. Dat is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van de woongelegenheid voor de huurder erin trekt. Met andere woorden: de staat van de studio, de woning... wordt beschreven, zodat er geen discussies mogelijk zijn als de huurder verhuist. De huurwet legt het opmaken van een plaatsbeschrijving op.
...