De schoorsteenbrand woedde aan het Nellekeshof in Dente...

De schoorsteenbrand woedde aan het Nellekeshof in Dentergem.Toen de brandweer aankwam, was de brand al geëscaleerd tot een woningbrand.De brandweer had de brand snel onder controle, maar de woning is onbewoonbaar.De bewoonster wordt opgevangen door familie en het OCMW.(WM)