Wonen Regio Kortrijk werd pas in juni 2017 opgericht. De maatschappij is een fusie van drie bestaande sociale huisvestingsmaatschappijen: Goedkope Woning, (het Kortrijks deel van) Eigen Haard is Goud Waard uit Lauwe en Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij. Wonen Regio Kortrijk biedt op dit moment 2.451 sociale huurwoningen aan in Kortrijk, Aalbeke, Bissegem, Heule, Marke en Rollegem.
...

Wonen Regio Kortrijk werd pas in juni 2017 opgericht. De maatschappij is een fusie van drie bestaande sociale huisvestingsmaatschappijen: Goedkope Woning, (het Kortrijks deel van) Eigen Haard is Goud Waard uit Lauwe en Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij. Wonen Regio Kortrijk biedt op dit moment 2.451 sociale huurwoningen aan in Kortrijk, Aalbeke, Bissegem, Heule, Marke en Rollegem. De maatschappij mag zich tot de top tien van de meest actieve sociale huisvestingsmaatschappijen in ons land rekenen en doet het dus lang niet slecht. Zo kwamen er in 2019 nog 36 nieuwe woongelegenheden bij in de wijk De Knok in Bissegem, waar de woningen in de omgeving van de Dahliastraat en Burgemeester Thiersstraat opgewaardeerd werden. Maar dat was niet het enige project. Het project Nieuw Kortrijk krijgt verder vorm. De woningen aan Kapel Ter Bede worden opgewaardeerd en aan de Cederlaan worden 76 nieuwe woningen gebouwd door de sloop van 45 woningen. Ook aan de Zuidstraat in Heule zijn straks nieuwe woningen klaar voor gebruik.De sloop van de verouderde huizen zorgt ervoor dat er afgelopen jaar netto geen sociale woningen bij kwamen in Kortrijk. "Dat is een gevolg van zoveel zaken tegelijk willen renoveren", aldus voorzitter Maxim Veys. "Maar anders stellen we aangroei weer jaren uit en dat is geen optie." Dat er nood is aan bijkomende woningen is duidelijk. "In 2019 schreven we 483 nieuwe kandidaat-huurders in en konden we 180 gezinnen een woning toewijzen."Helaas worden de wachtlijsten daarmee niet korter. Twee jaar geleden stonden er nog maar 2.873 mensen op de wachtlijst. Vorig jaar waren dat er al 2.992. "Dat gaat over nieuwe kandidaat-huurders, dus mensen die nu nog geen sociale woning hebben, maar ook over mutatie-aanvragers: huurders die naar een andere buurt, deelgemeenten of woning wensen te gaan", aldus de voorzitter. "We volgen met die cijfers de algemene Vlaamse trend. Die is dit jaar bovendien extra opmerkelijk want we zitten in een actualisatiejaar. In dat jaar worden mensen die onterecht op de wachtlijst staan, omdat ze ondertussen bijvoorbeeld een te hoog inkomen hebben, van de lijst geschrapt. Dat geeft duidelijk aan dat wonen niet betaalbaarder wordt in onze regio."Ook op de verkoopmarkt is Wonen Regio Kortrijk actief. In 2019 verkochten ze 32 woningen in Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Waregem en Wevelgem. "Bij 25 van die 32 verkopen maakten de kopers gebruik van de interessante voorwaarden van de Vlaamse Woonlening." Voor de komende jaren staan onder meer projecten in Wevelgem, Harelbeke en Deerlijk op de planning. "De sterke dynamiek binnen Wonen Regio Kortrijk gebeurt tegen een financieel gezonde achtergrond, waarbij in 2019 een lichte winst geboekt werd", besluit directeur Ilse Piers.