Ook op de nieuwe campus van AZ Delta in Rumbeke hielden de vakbonden deze middag actie voor meer middelen voor de zorgsector. Ze hadden er zelfs de eerste verdieping van het nieuwe parkeergebouw voor ingepalmd.
...

Ook op de nieuwe campus van AZ Delta in Rumbeke hielden de vakbonden deze middag actie voor meer middelen voor de zorgsector. Ze hadden er zelfs de eerste verdieping van het nieuwe parkeergebouw voor ingepalmd.Als protestactie lieten de actievoerders ballonnen de lucht in. De boodschap was voor Brussel bedoeld, maar de ballonnen werden door de wind richting kust gedreven. In het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper hing een groot spandoek aan de personeelsingang, waarop stond: 'Na het applaus geen beloften maar daden'. Dat werd aan een ludieke actie gekoppeld: actievoerders van ACV Puls boden pamfletten aan via borstelstokken."Om voldoende afstand te bewaren", zegt verantwoordelijke Johan Couchez. "Dit is geen grote betoging, maar een stille kreet. Het zorgpersoneel is dankbaar voor het applaus tijdens de coronacrisis, maar daar kopen we niks mee. Wij roepen de overheid nu op om onder meer werk te maken van aangenamere werkomstandigheden en een betere verloning voor alle mensen in de zorgsector, dus ook de mensen in de keuken, IT, onderhoud en administratie."Er werd ook digitaal actie gevoerd met filmpjes en foto's op sociale media. Dat gebeurde onder meer in het Ieperse psychiatrische ziekenhuis Heilig Hart en Vereniging Ons Tehuis, een welzijnsvereniging binnen de Bijzondere Jeugdzorg en Opvoedingsondersteuning voor Zuid-West-Vlaanderen. Op het domein van De Lovie in Poperinge worden vergeet-me-nietjes uitgedeeld.Ook centrum voor mensen met een verstandelijke beperking De Vleugels in Klerken deed mee aan de nationale actiedag van de zorgsector. Het binnenplein herdoopten ze tot Laan der Loze Beloftes."We hebben het onderste uit de kan gehaald in de coronacrisis. Nu willen we dat Wouter Beke over de brug komt", zegt Martin Lamote, secretaris van de ondernemersraad van De Vleugels. "Er waren 10 procent besparingen gepland in onze sector. We hopen dat dat niet tenietgedaan wordt. We willen ook dat ons loon een beetje omhoog gekrikt wordt zodat het aantrekkelijker wordt om in onze sector te werken. Er wordt veel beloofd, mensen applaudisseren, maar op het terrein verandert er niets. Daarom hebben we dit centrale plein herdoopt tot Laan der Loze Beloftes."Om en bij de 150 ziekenhuismedewerkers hielden vanmorgen om 10.30 uur een 'stil' protest voor de spoedopname van de Sint-Jozefskliniek in Izegem. Ze willen dat de politieke overheid nu de gedane beloftes omzet in daden. Zowat 150 personeelsleden namen deel aan de stille flashmob, uiteraard rekening houdend met alle geldende coronamaatregelen. Het enige lawaai was het applaus voor zichzelf en een vertrekkende ambulance. "Wij voeren geen actie tegen onze werkgever", verduidelijkte Filip Nuyttens, vakbondsafgevaardigde van ACV-Puls. "Wel willen wij een signaal geven aan de overheid, luister naar ons, doe iets voor ons, anders wordt het straks een wandeling in Brussel", besloot hij.Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft vanmiddag gereageerd in de Kamer. "Daar gaf ze uitleg over het sociaal overleg dat wordt opgestart", klinkt het bij haar woordvoerder. "Alle aspecten, van werklast, tot opleiding en verloning, zullen in dat overleg aan bod komen. De agenda en de timing daarvoor werd nu vastgesteld. Om te investeren in een goed klimaat en een sereen debat, zal mevrouw De Block niet verder ingaan op de huidige actie."