https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen haalt hoogste kwaliteitslabel

Redactie KW

Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen ontvangt als eerste thuiszorgorganisatie wereldwijd de hoogst haalbare onderscheiding voor haar patiëntgerichte zorg, het diamanten kwaliteitslabel van Accreditation Canada (AC).

Het Wit-Gele Kruis is ontzettend trots met het kwaliteitslabel, dat spreekt. “Voor onze patiënten is dit een bevestiging dat ze bij het Wit-Gele Kruis terecht kunnen voor veilige en kwaliteitsvolle thuisverpleging”, luidt het.

“Sinds kort zetten de Q-Mentum kwaliteitsnormen, die internationale auditoren gebruiken om de kwaliteits- en veiligheidscultuur van zorgorganisaties te screenen, sterker in op mensgerichte zorg“, vertelt dr. Griet De Brabanter, voorzitter van Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen.

“Ook het Wit-Gele Kruis is ervan overtuigd dat door patiënten meer te betrekken in hun zorg, de kwaliteit mee verhoogt. Zo vragen onze thuisverpleegkundigen steeds aan nieuwe patiënten wat hun verwachtingen zijn, stellen we samen met hen een zorgplan op, bespreken we met eventuele mantelzorgers en andere zorgpartners wie wat kan doen, en passen we – steeds in overleg met alle betrokkenen – ook het zorgplan aan indien nodig.”

Patiënten betrekken

“Ook op beleidsniveau worden er tal van initiatieven genomen om patiënten meer te betrekken bij de organisatie”, vertelt algemeen directeur Katalien Dendooven. “Zo loopt er met de vier andere provincies van het Wit-Gele Kruis een grootschalig onderzoek naar patiëntenparticipatie in de thuisomgeving. Samen met de Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen onderzoeken we in welke mate patiënten momenteel al betrokken worden in hun zorg en waar mogelijke verbeterpunten zijn.”

Het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen behaalde in 2016 voor het eerst een internationaal kwaliteitslabel van Accreditation Canada (AC). De thuiszorgorganisatie nam nu deel aan een nieuw accreditatietraject. Dat bestond uit een grondige doorlichting, gesprekken met personeelsleden en het meegaan op ronde bij de patiënten thuis. Het Wit-Gele Kruis voldoet aan maar liefst 600 kwaliteitsnormen en dat leverde dit keer het hoogst haalbare niveau op, het diamanten kwaliteitslabel.

(HH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten