Het lokaal werd aangekocht door Eric Vandemoortele, de vader van de huidige voorzitter Krist. Het Paardekoerscomité kon dit gebouw aanvankelijk gratis huren, maar na een vijftal jaar kwam hier verandering in. Krist werd eigenaar van het café terwijl zijn zus het nabijgelegen 'stoffagekot' in haar bezit kreeg. Zij gaf het door aan haar zoon Dries Withouck.
...

Het lokaal werd aangekocht door Eric Vandemoortele, de vader van de huidige voorzitter Krist. Het Paardekoerscomité kon dit gebouw aanvankelijk gratis huren, maar na een vijftal jaar kwam hier verandering in. Krist werd eigenaar van het café terwijl zijn zus het nabijgelegen 'stoffagekot' in haar bezit kreeg. Zij gaf het door aan haar zoon Dries Withouck.De problemen begonnen toen er zware verbouwingskosten nodig bleken voor het cafégedeelte, kosten die Krist niet wilde doen voor een lokaal dat gratis gehuurd werd.Alle opties werden overwogen en uiteindelijk werd geopteerd om het café en het 'stoffagekot' een andere bestemming te geven met enkele huur- en/of koopwoningen. Na bezwaren van buurtbewoners werd de oorspronkelijke bouwaanvraag dit voorjaar ingetrokken. "We hebben geluisterd naar de verzuchtingen van de buren", zegt Krist Vandemoortele. "Aan bijna alle vragen zijn we tegemoet gekomen en er is een nieuw project ingediend."Het grootste punt van bezwaar dat doorwoog, was de verkeersveiligheid. Er zouden op de hele site vier rijwoningen komen met een tuintje, carport of garage. Er zouden gevaarlijke situaties kunnen ontstaan aan de woningen met een garage, palend aan de Gullegemsestraat/Smissestraat, net naast het kapelletje. Bij het verlaten van de garage zouden de auto's de fietsers in gevaar kunnen brengen."Er werd verder gezocht naar betere oplossingen. "Het resultaat is nu dat alle woningen aan de kant van het rond punt een ruime parkeerplaats krijgen voor de woning, evenwijdig met de rijweg. Op deze manier zal het op- en afrijden veel veiliger gebeuren."Hierdoor is de voorgevel ook wat naar achter geschoven. Maar hierdoor kwam het kapelletje in de weg te staan. "Na lange en constructieve gesprekken met de verantwoordelijken werd besloten dat we het kapelletje mogen verwijderen of vervangen. We hebben zelf gekozen voor het vervangen. Er komt dus opnieuw een overdekte nis waar plaats zal zijn voor een christelijk teken."In welke vorm dit zal gebeuren, is nog niet beslist. Deze plaats is wel in de huidige aanvraag opgenomen. "Elk voorstel of idee is welkom. Het kapelletje zoals het er nu staat, zou dan verdwijnen. Voor de inboedel van het kapelletje zoeken we nog iemand die er iets mee kan doen, uiteraard met respect voor dit materiaal en de afkomst. Ook hiervoor mogen voorstellen komen. Het eventueel herintegreren van een deel van de inhoud is ook nog een mogelijkheid."Voor alle duidelijkheid: momenteel is er nog geen bouwvergunning afgeleverd, maar die moet er zijn tegen Winkel Koerse in oktober. Het is de bedoeling om op 8 november een laatste keer De Oude Smisse open te houden om alle dranken die er nog resten op te drinken, met na middernacht alles aan 1 euro en het Steene Molen-bier aan 2 euro. "Op dinsdag 12 november zouden dan de sloopwerken van start gaan om nog voor de feestdagen met de nieuwbouw te kunnen starten."Het Paardekoerscomité is ondertussen op zoek naar een nieuwe locatie, in overleg met de gemeente. "In eerste instantie zoeken we een oplossing voor de berging van al onze materialen. Pas in tweede instantie zoeken we of dit combineerbaar is met een nieuw onderkomen in de vorm van een lokaal of een cafeetje" besluit Krist Vandemoortele. (LDE)