Alles is er terug op en aan om er van deze dag, en ook op de zondag vooraf met enkele inleidende feestelijkheden, een mooie paardendag van te maken
...