Met 25 jaar priesterschap op te teller is Rik Depré sowieso van heel wat markten thuis. Sinds enkele jaren is hij werkzaam als identiteitscoördinator voor het Katholiek Onderwijs Vlaanderen in opdracht van het bisdom Brugge. Een taak die hij de voorbije zeven jaar enthousiast combineerde met de taak van pastor binnen de Wingense parochies Sint-Amandus, Sint-Georgius (Wildenburg) en Sint-Jan Baptist. "Nu ik sinds 1 maart ook aangesteld ben als pastor voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen werd de combinatie met Wingene onmogelijk", getuigt priester Rik Depré, die daarom samen met het bisdom Brugge tot het besluit kwam dat hi...

Met 25 jaar priesterschap op te teller is Rik Depré sowieso van heel wat markten thuis. Sinds enkele jaren is hij werkzaam als identiteitscoördinator voor het Katholiek Onderwijs Vlaanderen in opdracht van het bisdom Brugge. Een taak die hij de voorbije zeven jaar enthousiast combineerde met de taak van pastor binnen de Wingense parochies Sint-Amandus, Sint-Georgius (Wildenburg) en Sint-Jan Baptist. "Nu ik sinds 1 maart ook aangesteld ben als pastor voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen werd de combinatie met Wingene onmogelijk", getuigt priester Rik Depré, die daarom samen met het bisdom Brugge tot het besluit kwam dat hij zijn parochiaal-pastoraal werk momenteel aan de kant moet schuiven.De vrijwilligers van de Wingense parochies en ook het gemeentebestuur van Wingene wilden priester Rik niet zomaar laten gaan. Afgelopen zondag vond dan ook een uitgebreide eucharistieviering plaats met aansluitend een receptie in zaal De Verrekijker, waartoe alle inwoners van Wingene uitgenodigd waren. De viering stond niet alleen in het teken van afscheid, maar ook zijn 25-jarig jubileum als priester, dat eigenlijk van juni dateert, kwam uitgebreid aan bod."Het is met een dubbel gevoel dat ik afscheid neem van Wingene. Afscheid nemen is nooit leuk en zeker niet als je iets moet stoppen wat je eigenlijk heel graag doet", weet priester Rik. Met zijn reeds bestaande taak als identiteitscoördinator en de extra taak als pastor voor het Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft Rik zijn handen meer dan vol. "Mijn werkveld strekt zich voortaan uit over heel Vlaanderen. Mijn nieuwe taak omvat vier werkvelden: verdiepende momenten organiseren voor de medewerkers van het hoofdkantoor van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, aanspreekpunt zijn bij (crisis)interventies op pastoraal vlak, vertrouwenspersoon zijn én meewerken aan de opmaak van het pastoraal aanbod voor de scholen binnen de dienst Identiteit en Kwaliteit", legt hij uit.Nu Rik Wingene achter zich moet laten, valt zijn werk op vlak van parochiaal-pastoraal werk volledig weg. "Alleen zo kan ik mij voldoende focussen op mijn nieuwe taken en kan ik zijn waar het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het bisdom mij verwacht. De tijd die me nu ten deel valt, laat me toe om de monnik in mezelf naar boven te laten komen. Op zondag zal ik niet meer zelf moeten voorgaan, maar zal ik kunnen meevieren", verklaart priester Rik. Hij blijft wel in Roeselare wonen, waar hij sinds vele jaren vertoeft. "Ik draag er immers ook mee zorg voor de huisvesting van een diaken in stage, ook een opdracht van het bisdom. Die taak is ook een van de redenen waarom ik nooit in Wingene ben gaan wonen."Het is duidelijk dat priester Rik met dankbaarheid afscheid nam van Wingene. "Ik heb altijd heel goed en graag samengewerkt met de vrijwilligers van de parochies. Ik heb ook altijd heel goed en graag samengewerkt met diaken Danny Vandenbroucke en zijn echtgenote Els. Ik kijk met trots terug op de projecten die we de voorbije jaren hebben opgestart", besluit Rik Depré.(Kim De Vos)