De Beernemstraat is een drukke straat en doorkruist de gemeente met enerzijds de woonwijken en anderzijds de verschillende centrumfuncties. Langs het woongebied wonen er tal van jonge gezinnen met kinderen die graag gebruik maken van het gemeentelijk zwembad en het sportcentrum. De andere centrumfuncties zijn de weg naar het gemeentehuis, de bibliotheek, het woonzorgcentrum, de schol...

De Beernemstraat is een drukke straat en doorkruist de gemeente met enerzijds de woonwijken en anderzijds de verschillende centrumfuncties. Langs het woongebied wonen er tal van jonge gezinnen met kinderen die graag gebruik maken van het gemeentelijk zwembad en het sportcentrum. De andere centrumfuncties zijn de weg naar het gemeentehuis, de bibliotheek, het woonzorgcentrum, de scholen en heel wat lokale handelaars. Schepen en Vlaams Parlementslid Brecht Warnez wil de oversteek langs de Beernemstraat en dit ter hoogte van het sportcomplex veiliger maken. "Het is heel belangrijk dat iedereen op een veilige manier de Beernemstraat kan oversteken. Er wordt een nieuwe fiets- en voetgangersdoorsteek op de site van het voormalig woonzorgcentrum Sint-Anna aangelegd. Deze doorsteek heeft het doel om een verkeersveilige verbinding van en naar het centrum te creëren, naar het nieuwe vrijetijdscentrum, naar de nieuwe basisschool en kunstacademie."In een schriftelijke vraag aan minister van mobiliteit Lydia Peeters stelde Brecht Warnez voor om de oversteek te beveiligen met een verkeerslicht met drukknop voor voetgangers. De minister gaat niet in op dit concreet voorstel en volgens de minister is de oversteekplaats voldoende beveiligd door de zone 30 en de aanwezige drempel. Toch blijft de gemeente niet bij de pakken zitten. Er wordt nu verder onderhandeld met het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer. Schepen van Openbare Werken Hedwig Kerckhove verduidelijkt: " De gesprekken verlopen constructief. De plannen zijn in opmaak om ter hoogte van de sportsite Beernemstraat te versmallen om snelheid af te remmen en een bredere afscheiden fiets- en wandelstrook te kunnen voorzien. We voorzien zelf ook een nieuwe fietsstrook op de parking zodat de auto's en zwakke weggebruikers daar niet meer met elkaar in conflict komen. Ook het dossier rond de trajectcontrole in de Beernemstraat is in volle voorbereiding." (NS)