Centrumleider Emanuel Demey legt uit: "Met dit ludieke kampioenschap willen we ook de aandacht vestigen op voedselverspilling, en mensen sensibiliseren met een heel eenvoudig voorbeeld. Oud brood kan je nog een tweede leven geven: gooi het niet we...