Willy Bonte is afkomstig van Oostende. "Na de Latijn-Griekse in het O.-L.-Vrouwcollege trok ik in september 1962 naar het seminarie in Brugge waar ik 2 jaar filosofie en 4 jaar theologie kreeg", zegt hij. "Op 29 juni 1968 werd ik in de kathedraal van Brugge priester gewijd door Mgr. Jozef De Smedt, toen bisschop van Brugge. De dag na mijn wijding deed ik mijn eremis in de H.-Hartkerk in Oostende."
...