Onverdroten zet de wijkraad zich in voor de leefbaarheid van De Koekuit, de Bloemenwijk en aanpalende straten. Al jaren wordt er een verbeten strijd gevoerd tegen de komst van het bedrijventerrein Menen-West, dat als een zwaard van Damocles boven de omgeving hangt. Velen hadden al lang de handdoek in de ring geworpen, maar niet de wijkraad. Die incasseert, staat op en bokst weer verder.
...

Onverdroten zet de wijkraad zich in voor de leefbaarheid van De Koekuit, de Bloemenwijk en aanpalende straten. Al jaren wordt er een verbeten strijd gevoerd tegen de komst van het bedrijventerrein Menen-West, dat als een zwaard van Damocles boven de omgeving hangt. Velen hadden al lang de handdoek in de ring geworpen, maar niet de wijkraad. Die incasseert, staat op en bokst weer verder. Of het een gevecht tegen windmolens is, zal de toekomst uitwijzen. Feit is dat het dossier 'Menen-West' blijft aanslepen onder de niet-aflatende druk van de wijkbewoners. In het verleden werden plannen vernietigd, aangepast of herzien. "We hebben op zijn minst tijd gewonnen. De beleidsmakers hebben rekening moeten houden met onze argumenten en die van de Raad van State", zegt Filippe Verfaillie."Een van de redenen waarom we ons zo fel kanten tegen de nieuwe industriezone is onze ervaring met de huidige vervuilende industriezone Grensland. Door de realisatie van Menen-West riskeert de Koekuit nu om gesandwicht te worden tussen twee vuile industriezones. En aangezien schrootverwerker Galloo alweer uitbreidingen heeft aangekondigd in de richting van Menen-West, dreigt de industrie in de toekomst letterlijk als een hoefijzer de Koekuitwijk te omringen."Ook nu weer is er een nieuw aangepast plan opgedoken aanpassingen die de wijkraad zelfs als positief durft te bestempelen. "Behalve de groenzone langs de Bloemenwijk, is er nu ook een groenzone voorzien langs de Hogeweg. Ook zal er via Menen-West ontsluiting zijn voor de vrachtwagens van de bedrijven in de Hogeweg. En we lezen warempel dat er geen windmolens mogen komen. Menen ze dat echt?", weerklinkt er toch ook ongeloof in de stem van Filippe Verfaillie.Op het plan zijn er mooie en ruime groenzones voorzien, speel- en recreatieterreinen, waterpartijen en groene straatranden. "Onze vraag is: wie zal dat onderhouden?", reageert Rik Vandamme sceptisch op de beloftevolle plannen. "De planners stellen alles mooi voor en verkopen de maan. Ze gaan ervan uit dat de bouwers alles zullen uitvoeren zoals gepland. Maar we stellen ons ernstige vragen over het ontbreken van strikte kwaliteitswaarborgen. Wie garandeert dat het parkmanagement alles proper zal houden? Die groenzones vormen een extra exploitatiekost, die niets opbrengt. Ik vrees dat het parkmanagement andere prioriteiten heeft dan het beheren van groenzones."Een essentiële voorwaarde voor het realiseren van het bedrijventerrein Menen-Wervik is het ontdubbelen van de expresweg N58. Die ontdubbeling, een bevoegdheid van de Vlaamse regering, laat echter op zich wachten. "Nu de coronaperikelen handenvol geld kosten, denk ik niet dat die infrastructuurwerken snel uitgevoerd zullen worden. Het is maar de vraag of een groeiend bedrijf als brouwerij Eutropius zo lang kan blijven wachten om uit te breiden. Bovendien zijn we beducht voor het scenario waarbij de ontdubbeling van de expresweg een eerste aanzet wordt tot het realiseren van een verbinding met de autosnelweg A25 van Rijsel naar Duinkerke. Dat zal alleen maar zorgen voor extra verkeer en een nog groter verkeersinfarct", meent Rik Vandamme.Daarom komt de wijkraad met een opmerkelijk nieuw voorstel op de proppen. "Geef de vier bestaande bedrijven Montré & Laga, houtbuigerij Desmet, brouwerij Eutropius en Woodstoxx, die in de Hogeweg grenzen aan Menen-West, de kans om uit te breiden voor zover ze dat wensen. En houd het daarbij, want de beperkte open ruimte in Menen laat niet toe om onbeperkt grootschalige bedrijventerreinen te ontwikkelen. De Vlaamse overheid wil vanaf 2025 ernstige maatregelen nemen richting betonstop omdat er meer dan ooit nood is aan open ruimte. Het verwondert me dan ook dat de instanties gewoon verder blijven doen zoals ze bezig waren en blijven vasthouden aan een dergelijk plan." "We zijn geen milieuactiegroep, maar een wijkraad, die het gevoel van een ganse buurt vertolkt", besluit Filippe Verfaillie. "Onze uitgesproken standpunten wordt wel degelijk gedragen door de wijkbewoners. Maar we willen niet op de stemming vooruitlopen en wachten ook nog het openbaar onderzoek af. We zullen zien welke wijzigingen er nog volgen en zullen het aangepaste plan aan onze achterban voorleggen. Indien die niet akkoord gaat, dan bekijken we wat we kunnen doen", klinkt het strijdvaardig.