Ronny startte in 1993 als agent bij de gemeentepolitie en schoolde zich later bij tot inspecteur. Zijn dagtaak is sinds de crisis gevoelig gewijzigd. "Het is heel wat drukker dan vroeger. Ik maak sinds kort deel uit van de coronapatrouilles. We controleren of de regels voor social distancing en het verbod op niet-essentiële verplaatsingen worden nageleefd. Daarbij moeten we uiteraard het goede voorbeeld geven, ook op het politiebureel. Zo werd er plexiglas geplaatst in verhoorruimtes, zijn er overal handgels beschikbaar en zijn er briefings in open ruimtes."...

Ronny startte in 1993 als agent bij de gemeentepolitie en schoolde zich later bij tot inspecteur. Zijn dagtaak is sinds de crisis gevoelig gewijzigd. "Het is heel wat drukker dan vroeger. Ik maak sinds kort deel uit van de coronapatrouilles. We controleren of de regels voor social distancing en het verbod op niet-essentiële verplaatsingen worden nageleefd. Daarbij moeten we uiteraard het goede voorbeeld geven, ook op het politiebureel. Zo werd er plexiglas geplaatst in verhoorruimtes, zijn er overal handgels beschikbaar en zijn er briefings in open ruimtes." Schrik om besmet te worden, heeft Ronny niet. "Angst is een slechte raadgever, maar we zijn uiteraard wel voorzichtig. Tijdens controles houden we voldoende afstand en vragen we mensen hun raam slechts op een kier te openen om mogelijke contaminatie te beperken." Ronny draait momenteel extra uren om zijn werk af te krijgen. "Als ik mijn wijkwerking laat liggen, dan creëert dat binnen enkele weken chaos. Mensen verdienen het om geholpen te worden, ook al is het voor iets kleins zoals een domiciliewijziging." Toen de crisis uitbrak en de reguliere dienstregeling werd omgegooid, meldde Ronny zich elke dag beschikbaar. "Waarom zou ik thuis blijven als ik op het werk iets nuttigs kan doen voor mijn medemens? Rusten kan ik na de crisis ook. Toen ik koos voor deze job, wist ik dat ik er in moeilijke tijden zou moeten staan, net zoals verplegers en militairen. Dat is een vorm van beroepsernst. De collegialiteit is gelukkig erg groot. We staan als één blok achter elkaar." Ook bij de wijkbewoners blijft Ronny de rots in de branding. "Ik ben de tussenpersoon tussen de ordediensten en de inwoner. Ik kan in eerste instantie vooral adviseren in plaats van sanctioneren. Dat wekt vertrouwen." De gevolgen van de coronacrisis laten zich helaas nu al voelen. "Er is een duidelijke stijging in intrafamiliaal geweld", zegt Ronny. "Uitgebluste relaties, drukke kinderen en alcohol vormen vaak een explosieve cocktail. Daarnaast zijn er ook veel inwoners die tweedeverblijvers 'verklikken'. Dankzij het ANPR-netwerk (automatische nummerplaatherkenning, red.) binnen de politiezone kunnen wij perfect zien of een tweedeverblijver hier al voor de invoering van de maatregelen aanwezig was. Zoniet, dan wordt die onherroepelijk naar huis gestuurd en volgt een gepeperde boete. Dat kan hard lijken, maar onze regionale ziekenhuizen hebben onvoldoende capaciteit om ook tweedeverblijvers op te vangen. Ik hoop vooral dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt zodat alles zo snel mogelijk weer volgens het normale stramien verloopt." (SM)