Kwetsbare Heulenaars krijgen in het wijkcentrum extra aandacht en ondersteuning. Het wijkteam focust zich op aanwezigheid in de buurt. Ze bieden een luisterend oor en organiseren acties die de verbondenheid van de buurt versterken. Het is een ontmoetingsplaats voor alle Heulenaars.
...

Kwetsbare Heulenaars krijgen in het wijkcentrum extra aandacht en ondersteuning. Het wijkteam focust zich op aanwezigheid in de buurt. Ze bieden een luisterend oor en organiseren acties die de verbondenheid van de buurt versterken. Het is een ontmoetingsplaats voor alle Heulenaars.Er is een wijkteam van zeven sterke dames actief: centrumleidster Trui Vandenberghe, woonzorgverlener Hanne Demeersseman, ergotherapeut Mariëla Verbeke, onthaalmedewerker Nancy Seys, onthaalmedewerker Kaat Vanackere, logistiek medewerker Caroline Colle en onderhoudsverantwoordelijke Martine Vromant. Deze zeven worden bijgestaan door zeventig vrijwilligers. "Die vrijwilligers zijn van goudwaarde", klinkt het bij Trui. "Jullie zijn de mayonaise die de verbondenheid en inzet van De Zevenkamer mogelijk maakt", wist Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester), schepen van vrijwilligers, tijdens de jubileumreceptie. "De Zevenkamer heeft tot doel alle mensen te bereiken zonder rekening te houden met rang of stand, rijk of arm," voegde Philippe De Coene (SP.A), schepen van sociale vooruitgang en armoedebestrijding eraan toe. "We werken niet aan een sociaal beleid maar aan sociale vooruitgang. We moeten de mensen koesteren die het moeilijk hebben." Dienstencentrum De Zevenkamer werd bij de opstart in 1994 gevestigd binnen wzc Ter Melle. De naam verwijst naar herberg De Zevenkamer in de Mellestraat op een boogscheut van het rusthuis, aan dezelfde kant. De kroeg is in 1980 gesloopt. Het dienstencentrum is in 2004 verhuisd naar het vroegere revalidatiecentrum De Nieuwe Lente in de Peperstraat en wordt nu 'Wijkcentrum De Zevenkamer' genoemd.(Carlo Herpoel)