"Het dossier van dit concept van een industriezone is al een oud zeer, iets wat ondertussen al 20 jaar aansleept." Filippe Verfaillie van het wijkcomité De Alerte Koekuit kent het administratieve kluwen en complexiteit van de zaak dan ook als geen ander. "Afgelopen maandag hadden we een bijeenkomst van zowel de provincie, bewoners als bedrijfsleiders en werden we verdeeld over vier verschillende groepen. Die groepen moesten brainstormen over het verdere verloop van de zaak. Alles werd op papier gezet en aan de hand van die bevindingen heeft de provincie een voorstel klaar gestoomd."
...