"Het dossier van dit concept van een industriezone is al een oud zeer, iets wat ondertussen al 20 jaar aansleept." Filippe Verfaillie van het wijkcomité De Alerte Koekuit kent het administratieve kluwen en complexiteit van de zaak dan ook als geen ander. "Afgelopen maandag hadden we een bijeenkomst van zowel de provincie, bewoners als bedrijfsleiders en werden we verdeeld over vier verschillende groepen. Die groepen moesten brainstormen over het verdere verloop van de zaak. Alles werd op papier gezet en aan de hand van die bevindingen heeft de provincie een voorstel klaar gestoomd."
...

"Het dossier van dit concept van een industriezone is al een oud zeer, iets wat ondertussen al 20 jaar aansleept." Filippe Verfaillie van het wijkcomité De Alerte Koekuit kent het administratieve kluwen en complexiteit van de zaak dan ook als geen ander. "Afgelopen maandag hadden we een bijeenkomst van zowel de provincie, bewoners als bedrijfsleiders en werden we verdeeld over vier verschillende groepen. Die groepen moesten brainstormen over het verdere verloop van de zaak. Alles werd op papier gezet en aan de hand van die bevindingen heeft de provincie een voorstel klaar gestoomd."Op het woord voorstel ligt een stevige nadruk zo blijkt. "Er is nog helemaal niets beslist", vult Filippe aan. "Nu kan iedereen de plannen bekijken en ook hier is ruimte voor feedback. We kunnen enkel maar hopen dat de provincie hier rekening mee gaat houden."Stephaan Barbery, afgevaardigde van de provincie, benadrukt ook dat deze infomarkt draait om dialoog. "We hebben maandag goedgeluisterd naar de bekommernissen van de buurtbewoners", klinkt het. "Er werd gewerkt rond vier pijlers: het soort bedrijfsactiviteiten, de noodzaak van bepaalde bedrijfsactiviteiten, het volume van de gebouwen en een overgangszone die nodig blijkt te zijn. Mensen van de Koekuit zaten er niet alleen samen met bedrijfsleiders, maar ook met onafhankelijke experts. Vandaag stellen we een concept voor en we hopen dat we hiermee dan ook aan de slag kunnen voor het maken van een daadwerkelijk actieplan."Menen-West moet een nieuwe industriezone worden, waar nu de groene buffer tussen Menen en Wervik ligt. Voorstanders werpen het potentieel van de werkgelegenheid in het spel, tegenstanders vrezen dan weer voor de nieuwe overlast op zowel structureel als ecologisch niveau.Wouter Vermeersch en Barbara Pratz, de zaakvoerders van de gekende brouwerij Eutropius, zijn aanwezig als zowel bedrijfsleider als buurtbewoners. "We hebben hier familie wonen, dus we begrijpen dat de komst van zo'n zone de nodige vragen oproept", laten ze weten. "Maar als zaakvoerders weten we ook wat lokale tewerkstelling als meerwaarde kunnen bieden. Toen we drie jaar geleden zijn gestart, hadden we één werknemer in dienst. Nu hebben we twaalf medewerkers en denken natuurlijk aan de toekomst, dus aan groeien. Eén van onze gasten heeft geen rijbewijs en kwam bij ons terecht omdat hij met de fiets kan komen werken. Ondertussen is hij reeds twee jaar een waardevolle kracht binnen het bedrijf. Als we ergens op een industriezone ver weg van de bewoonde wereld zaten, had hij nooit de weg naar de brouwerij gevonden. Dat is iets waar we toch niet over kunnen kijken."Een positieve kijk op de zaak die ook met een nuchtere toets komt. "Werkgelegenheid scheppen is één ding", sluit Wouter af. "Maar als bedrijf kun je de bekommernissen van de buurtbewoners niet zomaar naast je neer leggen. We moeten onze verantwoordelijkheid durven nemen. Dergelijk initiatief vind ik dan ook geniaal want hier kunnen we op een constructieve manier met elkaar in dialoog gaan."