"Ten laatste op 1 september vindt de burger ons boven de bibliotheek", vertellen de wijkagenten. De jonge algemeen directeur Wouter Accou heeft sinds zijn komst naar Alveringem in november 2015 duchtig werk gemaakt van een efficiënter gemeentebestuur. Meer samenwerking tussen gemeente en OCMW kadert daarin. De personeelsadministratie van gemeente en OCMW bijvoorbeeld, zit sinds kort al samen in hetzelfde bureau op het gemeentehuis.
...