"Ten laatste op 1 september vindt de burger ons boven de bibliotheek", vertellen de wijkagenten. De jonge algemeen directeur Wouter Accou heeft sinds zijn komst naar Alveringem in november 2015 duchtig werk gemaakt van een efficiënter gemeentebestuur. Meer samenwerking tussen gemeente en OCMW kadert daarin. De personeelsadministratie van gemeente en OCMW bijvoorbeeld, zit sinds kort al samen in hetzelfde bureau op het gemeentehuis.
...

"Ten laatste op 1 september vindt de burger ons boven de bibliotheek", vertellen de wijkagenten. De jonge algemeen directeur Wouter Accou heeft sinds zijn komst naar Alveringem in november 2015 duchtig werk gemaakt van een efficiënter gemeentebestuur. Meer samenwerking tussen gemeente en OCMW kadert daarin. De personeelsadministratie van gemeente en OCMW bijvoorbeeld, zit sinds kort al samen in hetzelfde bureau op het gemeentehuis. Samen met het schepencollege besliste Wouter Accou nu ook om de resterende OCMW-medewerkers die tot op heden nog in het gebouw boven de bibliotheek kantoor hielden, naar het gemeentehuis te halen. Om dat te bewerkstellingen, was er maar één optie: de wijkagenten moeten plaats maken. En zo komen vanaf 1 juli de maatschappelijk assistenten Patrick Truwant en Narcisse Fierens en nog één administratief medewerker van het OCMW in hun bureau te zitten."Het zal beter en efficiënter zijn dat al het administratief personeel dat voor de gemeente Alveringem werkt vanaf 1 juli samen in het gemeentehuis zit", reageert burgemeester Liefooghe. "Ook voor de burger die straks alle medewerkers onder één dak zal kunnen vinden. De algemeen directeur en financiële directeur die tot op heden de dinsdag en donderdag in het OCMW-gebouw boven de bibliotheek gingen werken, zullen dat vanaf 1 juli niet meer doen. Het gebeurde dat Wouter Accou pas ginder was en voor een dringend probleem al terug naar het gemeentehuis moest. Dat euvel zal zich dus niet meer stellen."De nieuw ingerichte zolderverdieping op het OCMW in het oud gemeentehuis die een paar jaar geleden speciaal voor de financieel en algemeen directeur werden ingericht, komen nu wel leeg te staan. "Dat is geen drama", oordeelt burgemeester Liefooghe. "Belangrijk is dat we straks naar een efficiëntere werking gaan."Wijkagenten Dirk D'Ooghe en Kurt Staelens betreuren dat zij het gemeentehuis moeten verlaten. Zeventien jaar in hetzelfde gebouw als de gemeentelijke diensten kunnen werken, was voor hen immers een meerwaarde in de uitvoering van hun job. De dienst bevolking bijvoorbeeld met wie zij nauw samenwerken, was maar enkele stappen van hun bureau verwijderd."Vroeger waren veldwachters gemeentepersoneel hé", reageren Kurt Staelens en Dirk D'Ooghe. "Echter, met de politiehervorming van 1 januari 2002 zijn wij personeel van Spoorkin geworden. Wij kunnen dus niet anders dan begrip opbrengen voor de beslissing van het gemeentebestuur. Daar waar we tot op heden veel persoonlijk contact hadden met de medewerkers op het gemeentehuis, zal dat nu veel meer via telefoon en mail gaan."Op vraag van het gemeentebestuur maakten de wijkagenten vorige vrijdag hun kantoor in het gemeentehuis leeg. De maatschappelijk assistenten van het OCMW willen er op 1 juli immers kunnen intrekken. Omdat hun nieuwe werkplek boven de bibliotheek eerst nog wat wordt opgefrist, opereren de wijkagenten enkele maanden vanuit de politiepost in Lo. Maar opdat de inwoners van Alveringem tijdens deze overgangsperiode niet noodzakelijk naar Lo zouden moeten om hen te spreken, is er van maandag tot en met zaterdag tussen 10 en 12 uur op Wyckhuize nog een onthaalloket waar één wijkagent aanwezig is."De Alveringemse wijkwerking zal op de nieuwe werkplek meer ruimte hebben", reageert commissaris Jorik Debruyne van Spoorkin. "Dat is positief. Het kan de samenwerking tussen de posten van Lo en Alveringem misschien verhogen. En wanneer er een patrouille vanuit Veurne naar Alveringem moet komen, kunnen zij daar misschien het administratief luik afhandelen. Er is immers een ruimte op overschot. Ook dat kan handig zijn." (AB)