Dat de nieuwe bestuursploeg van plan was Wijk in Beweging te hervormen, was al langer bekend. Elk jaar kregen de acht Oostendse wijken elk 20.000 euro. "De missie van Wijk in Beweging was om dynamiek in de wijken te brengen, om het samenleven te bevorderen en het wijkleven aangenamer te maken", zegt bevoegd schepen Maxim Donck (N-VA). "Het reglement dateerde van 2007, met een herziening in 2010. Helemaal niet meer recent. Er was dus dringend nood aan een herziening."
...

Dat de nieuwe bestuursploeg van plan was Wijk in Beweging te hervormen, was al langer bekend. Elk jaar kregen de acht Oostendse wijken elk 20.000 euro. "De missie van Wijk in Beweging was om dynamiek in de wijken te brengen, om het samenleven te bevorderen en het wijkleven aangenamer te maken", zegt bevoegd schepen Maxim Donck (N-VA). "Het reglement dateerde van 2007, met een herziening in 2010. Helemaal niet meer recent. Er was dus dringend nood aan een herziening."De budgetten voor Wijk in Beweging werden verdeeld in de wijkraden, door middel van handopsteking. "Een systeem dat ervoor zorgde dat de stemming eenvoudig te manipuleren was", vindt schepen Donck. "We merkten ook dat het systeem weinig duurzaam is. In de praktijk gaat het budget vaak naar evenementen. Denk maar aan het Kleinkunstfestival op het Hazegras, Zandrock in Zandvoorde... Er zijn wijken waar het integrale budget naar één evenement ging, en dat terwijl we graag meerdere initiatieven zouden willen steunen."Het systeem van Wijk in Beweging wordt daarom helemaal hervormd. Voortaan wordt er gesproken over 'Wijkprikkels'. "De ingediende projecten hoeven hierbij niet per se evenementen of feesten te zijn", gaat de schepen verder. "Dat kan, maar het hoeft niet. Een concreet voorbeeld: iemand voelt zich onveilig in zijn of haar wijk en heeft een idee om die onveiligheid aan te pakken. Hiervoor kan het budget van Wijkprikkels ook dienen. Of de organisatie van de soepbedeling voor daklozen. Er zijn tal van mogelijkheden. We zijn benieuwd wat er allemaal uit de bus komt."De werkwijze wordt grondig herzien. Eerst en vooral stelt de stad een Wijkjury samen. Die jury zal bestaan uit ambtenaren uit verschillende departementen van de stad, maar ook uit experten en sleutelfiguren. Er komt één jury voor de hele stad, aangevuld met telkens drie mensen voor de specifieke wijken. Elke twee jaar worden de leden vervangen. "De jury zal alle projectvoorstellen evalueren. Die voorstellen zullen getoetst worden aan enkele voorwaarden: wat is de bijdrage van het project aan de stadsmissie Allemaal Oostendenaar? Hoe komt het voorstel de wijk ten goede? Is het project duurzaam? Dat wil zeggen: zullen we hier in de komende jaren ook nog iets van merken? Hoe worden de lokale handelaars betrokken? En tot slot: hoe creatief of vernieuwend is het?"Wie een idee heeft voor zijn of haar wijk, kan een project indienen van 1 januari tot 31 mei. Vervolgens buigt de wijkjury zich over het voorstel en geeft advies aan het schepencollege. Nadien volgt een lijst met goedgekeurde voorstellen, waar de Oostendenaar over zal kunnen stemmen. "Dit is eigenlijk het eerste Oostendse burgerbudget", glundert Maxim Donck. "De mensen zullen thuis kunnen stemmen met hun e-ID, maar ook via een computer in het stadhuis of de verschillende ontmoetingscentra. Op die manier bereiken we veel meer mensen dan op de wijkraden. Zoveel bezoekers lokken die wijkraden niet en zo bereiken we iedereen, van jongeren tot zeventigplussers. Je zal trouwens enkel maar voor je eigen wijk kunnen stemmen."Hoeveel geld er wordt uitgetrokken voor de Wijkprikkels, ligt nog niet vast. Eerst moet de meerjarenplanning nog goedgekeurd worden. Wat wel al vaststaat, is dat grotere wijken meer centen zullen krijgen. Maximum drie voorstellen per wijk zullen centen krijgen. Wie de meeste stemmen krijgt, zal 60 procent van het budget ontvangen, de tweede 25 en de derde 15. "Dat betekent dat niemand nog de volledige pot zal kunnen krijgen."Omdat alles technisch nog niet in orde is, zullen de maatregelen pas volledig in voege gaan vanaf volgend jaar. "Maar de projecten die dit jaar werden ingediend, worden al getoetst aan de voorwaarden. Ook de wijkjury stellen we al samen. Vanaf volgend jaar zullen mensen dan écht kunnen stemmen voor projecten die in 2021 zullen plaatsvinden. Met de vernieuwing willen we vooral méér duurzame projecten in onze stad", besluit de schepen. Een van de evenementen die voor een groot stuk afhangt van het budget van Wijk in Beweging, is Zandrock. Het gratis muziekfestival in de wijk Zandvoorde wordt om de twee jaar georganiseerd en kon de afgelopen jaren telkens een mooie affiche presenteren. "Als we deze premie kwijt zijn, zal het heel moeilijk worden voor ons", zucht organisator Didier Brissinck. Eerder uitte Niko Geldhof, organisator van het Kleinkunstfestival in de wijk Hazegras, in deze krant zijn vrees dat het de laatste editie is geweest. "Zonder centen gaat het niet meer lukken", zei hij na afloop van het festival eerder dit jaar.Zandrock kreeg de afgelopen jaren telkens 17.000 euro via Wijk in Beweging, de resterende 3.000 van het budget ging naar de KSA. Zandrock mocht het bedrag telkens opsparen en overhevelen naar het volgende jaar waarin het festival georganiseerd wordt. "Op die manier konden we een mooie affiche samenstellen. Maar het is sowieso al niet eenvoudig. Als je weet dat we al 20.000 euro kwijt zijn aan logistiek alleen... En dan hebben we nog geen enkele artiest geboekt.""Begrijp me niet verkeerd, we zijn nog altijd heel enthousiast om het festival te organiseren", gaat Didier verder. "Maar als we een grote brok van die 17.000 euro kwijt zijn, dan moeten we uitkijken naar andere inkomsten. Eventueel via de dienst cultuur of toerisme. Of hopen dat de stad op een of andere manier toch nog kan zorgen voor extra centen. We kunnen het festival moeilijk om de vier jaar organiseren, hé. Ingang vragen? Goh, een gratis festival betalend maken is voor ons niet echt een optie."Didier benadrukt dat ze positief blijven. "Het is de zeker de bedoeling om verder te doen. Maar we zullen alles toch eens heel goed moeten bekijken. Dit jaar hebben we nog het budget dat we kunnen overhevelen naar 2020. Maar volgend jaar, dat is nog een vraagteken", besluit de festivalorganisator.