Disgracht is een woonerf met 125 woningen aangelegd tussen 1981 en 1986. De wijk is onderverdeeld in Kromme Meers, Ieperstuk, Disgracht en Oude Ieperseweg. Na 39 jaar was de omgeving en het wijkgroen dringend aan vernieuwing en herstructurering toe. De heraanleg van het wijkgroen versterkt het karakter van de wijk. Met verschillende types verhard...

Disgracht is een woonerf met 125 woningen aangelegd tussen 1981 en 1986. De wijk is onderverdeeld in Kromme Meers, Ieperstuk, Disgracht en Oude Ieperseweg. Na 39 jaar was de omgeving en het wijkgroen dringend aan vernieuwing en herstructurering toe. De heraanleg van het wijkgroen versterkt het karakter van de wijk. Met verschillende types verharding, half verharding of groen is duidelijk waar je kan wandelen fietsen, parkeren en waar het publieke domein eindigt en het privaat eigendom start.De inwoners van de wijk Disgracht in Heule werden nauw betrokken bij het opmaken van de plannen voor de heraanleg. Aan de hand van de inbreng van de bewoners maakte men een voorontwerp. Op hun beurt stuurden de bewoners het bij tot het definitieve plan dat nu is gerealiseerd. Daarnaast kregen de bewoners de kans om aangrenzende stukjes grond te verwerven om hun private buitenruimte te vergroten. Het ging om voortuinen, zijtuinstroken, parkeerplaatsen en stukjes tuin. 45 eigenaars tekenden hierop in.Belangrijk bij het ontwerp was de nabijheid van de toekomstige groene fietsas N328. Er zijn voor de fietsers en wandelaars aanknopingspunten voorzien om zich gemakkelijk van en naar de groene as te kunnen verplaatsen.De werken duurden vier jaar. Dit was langer dan gepland. "Problemen met de ligging van nutsleidingen en meerdere personeelswissels speelden ons parten", zegt schepen Bert Herrewyn. "Niettemin slaagden we er samen met de bewoners in om de wijk terug in ere te herstellen." De werken zijn uitgevoerd door de firma Steenhaut Bvba en kosten 395.347,60 euro. "Met deze investering is de wijk weer proper, oogt ze groener én sluit ze aan op de toekomstige groene fietscorridor N328", besluit de schepen van Milieu en Klimaat. (CHH)