Wijk De Toekomst in Zedelgem krijgt eind 2023 nieuwe riolering en nieuw wegdek

Peter Haesaert: “
Peter Haesaert: “
Redactie KW

Vorige vrijdag brak een hevig onweer los boven Zedelgem. Vooral in deelgemeente Loppem ging het er bijzonder heftig aan toe, met blanke wijken en straten tot gevolg omdat de riolen het water niet konden slikken. “Er staan werken op til om de situatie te verbeteren”, reageert schepen Peter Haesaert.

Dat het veel geregend heeft afgelopen vrijdag in Loppem, daar waren de vele filmpjes en foto’s op Facebook bewijzen van. Sommige wijken, zoals De Toekomst, en straten stonden nagenoeg helemaal blank. Het ‘regende’ dan ook reacties aan het adres van het gemeentebestuur. “Er is bijzonder veel neerslag gevallen op een zeer korte tijd. Het was heel intens en de riolen konden al dat water niet slikken. Maar we mogen de moed niet laten zakken, want er zijn werken op til om met al dat regenwater beter om te kunnen”, reageert schepen van Openbare Werken Peter Haesaert.

Momenteel werkt de gemeente op verschillende projecten om het rioleringsstelsel in Loppem aan te pakken. Een groot deel wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Milieumaatschappij, maar de gemeente investeert ook in verschillende projecten samen met de gemeentelijke rioolbeheerder. “De projecten moeten uitmonden in een herinrichting van het rioleringsstelsel zodat meer hemelwater gecontroleerd in de waterlopen terechtkomt met extra buffering en infiltratie in de afvoergrachten.”

“In wijk De Toekomst worden de riolering en de wegen volledig vernieuwd eind 2023, begin 2014. Het gaat over de Bakkershoflaan, Camiel Barbierstraat, Henri Blommelaan en de Rijselsestraat. De rioleringen zullen meer water kunnen bufferen en afvoeren via en gescheiden rioleringsstelsel. Het regenwater zal via een afzonderlijke afwaterings- en infiltratiegracht naar de Marsbeek gestuurd worden waar een aanzienlijke buffering is voorzien. Door de aangepaste straatrichting zal er ook meer water plaatselijk gebufferd en geïnfiltreerd kunnen worden. Deze oplossing werd ook al toepast in het project Pierlapont-Elzenhoek.”

“Doordat de aanpak hierbij er een is waarbij er minder regenwater in de stroomafwaartse rioleringen terecht zal komen, zal het rioleringsstelsel in de wijk Rietmeers-Kerkhage sneller ontlast kunnen worden en zal ook de rest van het rioleringsstelsel in Loppem minder onder druk komen te staan bij hevige regenbuien”, licht de schepen verder toe.

Op natuurlijke wijze

“Na eerder uitgevoerde plaatselijke verbeteringen aan het rioleringsstelsel van de Spreeuwenweg, voorziet de gemeente ook om het pompstation en het rioleringsstelsel aan te passen nabij het voormalige Maartenshove zodat de riolering in de wijk Spreeuwenweg op natuurlijke wijze van hoog naar laag kan aflopen.”

Tot slot wil het gemeentebestuur erop wijzen dat Zedelgem alles in het werk stelt om wateroverlast door hevige regenval bij haar inwoners te voorkomen en te beperken. “Als we na uitvoering van de maatregelen tegen regenwateroverlast nog met zo’n intense onweersbuien te maken hebben, kunnen we niet 100% garanderen dat overstroming van de riolen niet meer mogelijk is, maar ze zullen minder snel volstromen en de situatie zal zeker verbeteren”, besluit schepen Haesaert.

(BC)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten