Wielsbeekse relanceplan met kampsubsidie en waardebon van 20 euro voor elk gezin

Ook de zorgsector, zoals wcz Ter Lembeek, mag rekenen op gevoelige financiële steun. © CLY
Redactie KW

De gemeente Wielsbeke pakt uit met een relanceplan dat uitgaat van gerichte ingrepen, die een onmiddellijk meerwaarde kunnen betekenen voor de doelgroepen die het hardst getroffen zijn door de coronacrisis. Het gaat om de doelgroepen lokale handel, verenigingsleven, de inwoners zelf en vanzelfsprekend de zorg. Daar hangt een kostenplaatje van 200.000 euro aan vast.

Er wordt voor het eerst een extra coronafonds voor verenigingen in het leven geroepen. De totale beschikbare pot voor de ‘gewone subsidies’ blijft identiek aan die van vorig jaar, maar de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen kunnen een subsidie van 10.000 euro per adviesraad verdelen om eenmalig tussen te komen als compensatie. De adviesraden bepalen zelf hoe de verdeling gebeurt. Heel belangrijk voor de jeugdverenigingen met een kampactiviteit: omdat zij minder activiteiten konden opzetten om hun kampen betaalbaar te houden, kunnen zij rekenen op een extra subsidie van 2.000 euro op voorwaarde dat de kampen plaatsvinden.

Ook de ouderradenblijven niet in de kou staan. Zo wordt er een subsidie voorzien van 1.500 euro per ouderraad en in functie van de niet-verkoop van de stickers wordt het Rode Kruis gelijkgesteld aan een oudervereniging om zo ook 1.500 euro te ontvangen.

Het gevormde hulpnetwerk Wielsbeke Helpt krijgt een permanent karakter

De gemeente hanteert ook het systeem van waardebonnen, die in 2021 besteed kunnen worden op een van de vier grote evenementen op Wielsbeeks grondgebied. Het gaat om een waardebon van 20 euro per gezin, te besteden op de Wielsbeekse Feesten, de Hondenzwemming, de Ooigemse Feesten of de kerstmarkt in Ooigem. Er wordt ook een minimale subsidie van 5.000 euro voorzien voor activiteiten die de inwoners dichter bij elkaar brengen. Dat kan gaan om kleinere initiatieven.

Zorgsector

Ook de zorgsector mag rekenen op gevoelige financiële steun voor de aankoop van materiaal (plexischermen): 10.909 euro. Extra aantal uren in de woonzorgcentra zijn goed voor 15.000 euro, het inzetten van jobstudenten naar aanleiding van het uitvallen van personeel is goed voor 11.200 euro en ook de lagere inkomsten van cafetaria en restaurant worden met 16.309 euro gecompenseerd. Ook wordt gedacht aan extra financiële steun voor kwetsbare gezinnen en personen onder de vorm van extra leefloon of extra voedselbedeling, geraamd op een maximale kost van 25.000 euro. Het gevormde hulpnetwerk Wielsbeke Helpt krijgt overigens een permanent karakter en 7.500 euro steun.

Lokale handel

Als dienstverlening voor handelaars is er een digitale kaart gelanceerd en er wordt gedacht aan infoavonden om lokale handelaars wegwijs te maken in de verschillende lokale en bovenlokale subsidiemogelijkheden. Ook krijgen alle horecazaken de mogelijkheid om gratis een terras te plaatsen op het openbare domein. Intussen zijn er al een beperkt aantal terrassen aangevraagd.

Ten slotte wordt ook nog gedacht aan de invoering van dienstverlening op afspraak voor de inwoners. Zoiets kan veilig en is snel te organiseren. Voor aankoop van software en veranderingen in infrastructuur is daarom een bedrag van 15.000 euro voorzien.

(CLY)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten